besm
بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف نمای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تالار آیینه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دوره‌های آموزشی متن‌خوانی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی(مدرسه انجمن) فروش لوح فشرده مراسم بزرگداشت های برگزار شده در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف

نمای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تالار آیینه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

کتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

دوره‌های آموزشی متن‌خوانی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی(مدرسه انجمن)

فروش لوح فشرده مراسم بزرگداشت های برگزار شده در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

فروش لوح فشرده

اطلاعیه های انجمن

در همايش ملّی «ظرفيت‌های گردشگری و توسعه فردوس» که روز چهارشنبه 23 اسفندماه 1396 در شهر ‏فردوس برگز...
مراسم بزرگداشت مرحوم استاد علی‌اصغر شعرباف با حضور علما، استادان، فرهیختگان و دوستداران علم و دانش ...
چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر» روز چهارشنبه 9 اسفندماه ۱۳۹۶ با سخنرا...
bozorg button
rozshomar button
asar button
gallery button
mafakher button
nashriat button
ostanha button
entesharat button
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شهادت مظلومانه دهمین اختر تابناک ولایت و امامت، هادی انسانها و پیشوای ظلم...
بر آمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این ر...
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی میلاد مسعود خورشید عالم‌تاب دانش، شکافنده دانایی، حلول خورشید مخزن الاسرا...
در همايش ملّی «ظرفيت‌های گردشگری و توسعه فردوس» که روز چهارشنبه 23 اسفندماه 1396 در شهر ‏فردوس برگز...
بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی نیچه و نیهیلیسم در روزهای ۲۹ تا ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ در رم، ایتالیا برگزار...
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌کند. سرزمین کهن آذربایجان، به‌ویژه شهر تاریخی و سنّتی تبریز، در...