بزرگداشت ها

بزرگداشت های برگزار شده

بزرگداشت مرحوم دکتر سید حسن سادات ناصری

بزرگداشت مرحوم دکتر سید حسن سادات ناصری

بزرگداشت: شماره 152

زمان: یکشنبه 16 خردادماه 1395

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت دکتر مهدی گلشنی

بزرگداشت دکتر مهدی گلشنی

بزرگداشت: شماره 151

زمان: دوشنبه 27 اردیبهشت‌ماه1395

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت آیت‌الله العظمی علاّمه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی

بزرگداشت آیت‌الله العظمی علاّمه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی

بزرگداشت: شماره 150

زمان: شنبه 28 فروردین‌ماه1395

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت پروفسور عبدالباقی گولپینارلی

بزرگداشت پروفسور عبدالباقی گولپینارلی

بزرگداشت: شماره 149

زمان: یک شنبه 16 اسفندماه 1394

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت استاد فاضل، مرحوم دکتر ساسان سپنتا

بزرگداشت استاد فاضل، مرحوم دکتر ساسان سپنتا

بزرگداشت: شماره 148

زمان: دو شنبه 26 بهمن‌ماه 1394

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت استاد فاضل، مرحوم جعفر خمامی‌زاده

بزرگداشت استاد فاضل، مرحوم جعفر خمامی‌زاده

بزرگداشت: شماره 147

زمان: شنبه 26 دی‌ماه 1394

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت مرحوم استاد حاج احمد سیّاح، مؤسس فرزانه انتشارات اسلام

بزرگداشت مرحوم استاد حاج احمد سیّاح، مؤسس فرزانه انتشارات اسلام

بزرگداشت: شماره 146

زمان: دو شنبه 23 آذرماه 1394

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت شهید آیت‌الله دکتر سیّد محمد حسینی بهشتی

بزرگداشت شهید آیت‌الله دکتر سیّد محمد حسینی بهشتی

بزرگداشت: شماره 145

زمان: چهار شنبه 20 آبان‌ماه 1394

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت مورّخ دانا و پزشک توانا دکتر محمود رفیعی

بزرگداشت مورّخ دانا و پزشک توانا دکتر محمود رفیعی

بزرگداشت: شماره 144

زمان: یک شنبه 19 مهرماه 1394

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت استاد فاضل، مرحوم دکتر لطف‌الله هنرفر

بزرگداشت استاد فاضل، مرحوم دکتر لطف‌الله هنرفر

بزرگداشت: شماره 143

زمان: سه‌ شنبه 24 شهریورماه 1394

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت استاد فاضل، مرحوم محمدتقی دانش‌پژوه

بزرگداشت استاد فاضل، مرحوم محمدتقی دانش‌پژوه

بزرگداشت: شماره 142

زمان: شنبه 17 مردادماه 1394

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت پروفسور دکتر عبدالودود اظهر دهلوی

بزرگداشت پروفسور دکتر عبدالودود اظهر دهلوی

بزرگداشت: شماره 141

زمان: یکشنبه 24 خردادماه 1394

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت مرحوم دکتر اسماعیل رفیعیان

بزرگداشت مرحوم دکتر اسماعیل رفیعیان

بزرگداشت

زمان: دوشنبه 4 خردادماه 1394

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت بانوی‌ دانشمند پروفسور دکتر آذرمیدخت صفوی

بزرگداشت بانوی‌ دانشمند پروفسور دکتر آذرمیدخت صفوی

بزرگداشت: شماره 140

زمان: دوشنبه 28 اردیبهشت‌ماه 1394

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

بزرگداشت امام موسی صدر

بزرگداشت امام موسی صدر

بزرگداشت: شماره 139

زمان: شنبه 5 اردیبهشت‌ماه 1394

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مرحوم استاد ابوتراب نفیسی

مرحوم استاد ابوتراب نفیسی

بزرگداشت: شماره 138

زمان: دوشنبه 18 اسفندماه 1393

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

دکتر حسن حبیبی

دکتر حسن حبیبی

بزرگداشت: شماره 137

زمان: دوشنبه 27 بهمن‌ماه 1393

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 

استاد غلامحسین امیرخانی

استاد غلامحسین امیرخانی

بزرگداشت: شماره 136

زمان: شنبه 4 بهمن‌ماه 1393

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مرحوم جرج جرداق

مرحوم جرج جرداق

بزرگداشت: شماره 135

زمان: سه‌شنبه 9 دی‌ماه 1393

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

دکتر بدرالزمان‌ قریب

دکتر بدرالزمان‌ قریب

بزرگداشت: شماره 134

زمان: شنبه 8 آذر‌ماه 1393

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مرحوم دکتر قیصر امین‌پور

مرحوم دکتر قیصر امین‌پور

بزرگداشت: شماره 133

زمان: شنبه 17 آبان‌ماه 1393

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مرحوم دکتر منوچهر مرتضوی

مرحوم دکتر منوچهر مرتضوی

بزرگداشت: شماره 132

زمان: چهارشنبه 30 مهرماه 1393

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مرحوم دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی

 مرحوم دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی

بزرگداشت: شماره 131

زمان: دوشنبه 7 مهرماه 1393

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

پروفسور محمدجان شکوری بخارایی

پروفسور محمدجان شکوری بخارایی

بزرگداشت: شماره 130

زمان: دوشنبه 3 شهریور ماه1393

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مرحوم استاد دکتر حسن احمدی گیوی

مرحوم استاد دکتر حسن احمدی گیوی

بزرگداشت: شماره 129

زمان: دوشنبه 13 مردادماه 1393

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 

آیت‌الله سید حسن سعادت مصطفوی

آیت‌الله سید حسن سعادت مصطفوی

بزرگداشت: شماره 128

زمان: یکشنبه 31 خرداد ماه 1393

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مرحوم استادحاج شیخ عبدالله نورانی

مرحوم استادحاج شیخ عبدالله نورانی

بزرگداشت: شماره 127

زمان: یکشنبه 3 خرداد ماه 1393

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

دکتر حسن انوری

دکتر حسن انوری

  بزرگداشت: شماره 126

  زمان: یکشنبه 31 فروردین ماه 1393

  مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

دکترسلیم نیساری

دکترسلیم نیساری

 بزرگداشت: شماره 125

 زمان: یکشنبه 25 اسفند ماه 1392

 مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مهندس محسن خليلی

مهندس محسن خليلی

بزرگداشت: شماره 121

 زمان:  18 آذر ماه 1391

 مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

حضرت آیت الله سید محمد رضا موسوی گلپایگانی

حضرت آیت الله سید محمد رضا موسوی گلپایگانی

کنگره بزرگداشت آیت الله العظمی گلپایگانی از مراجع تقلید با هدف پرداختن به جایگاه عظیم فقهی این مرجع تقلید و آشنا ساختن نسل جوان با مواضع انقلابی وی، حمایت ایشان از انقلاب و رهبری، انس با قرآن و توجه به مردم در کنار تربیت شاگردان فاضل و دانشمند روز پن...

حضرت آیت الله سید محمود طالقانی

حضرت آیت الله سید محمود طالقانی

بزرگداشت: شماره 113

  زمان: دوشنبه 21 شهریور ماه 1390

  مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  سخنرانان:

  1- سخنرانی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمد جواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

    2- سخنرانی جناب آقای مهدی طالقانی به نم...

استاد سید علی موسوی گرمارودی

استاد سید علی موسوی گرمارودی

بزرگداشت: شماره 112  

زمان: سه شنبه 1 شهریور ماه 1390  

مکان: تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  

سخنرانان و متن سخنرانی مراسم :

1. سخنرانی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمد جواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  

2. سخنرانی جناب آقای به...

بزرگداشت مفاخر درگذشته سال 89

بزرگداشت مفاخر درگذشته سال 89
مراسم بزرگداشت مفاخر درگذشته سال 89

بزرگداشت : شماره 111

زمان : سه شنبه 21 تیر ماه 1390

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

نام آوران: شمس آل احمد، جلیل اخوان زنجانی، ایرج افشار، کاظم برگ نیسی، محمد بهمن بیگی، علی محمد حق شناس، پریرخ دادستان، عنایت الله رضا، ر...

استاد دکتر ابوالقاسم گرجی

استاد دکتر ابوالقاسم گرجی
مراسم بزرگداشت استاد دکتر ابوالقاسم گرجی (1300 - 1389 هـ . ش)

بزرگداشت : شماره 109

زمان : چهارشنبه 27 بهمن ماه سال 1389

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی استاد دکتر ابوالقاسم گرجی

سخنرانان و متن سخنرانی مراسم:

1- سخنرانی جناب حجت الاسلام والمسلمین...

حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محسن قرائتی

حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محسن قرائتی
 
مراسم بزرگداشت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محسن قرائتی (1324 -    )

بزرگداشت : شماره 108

زمان : چهارشنبه 8 دی ماه سال 1389

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محسن قرائتی

سخنرانان و متن سخنرانی مراسم:

1- محمد جواد اد...

سيد جلال الدين آشتياني

سيد جلال الدين آشتياني
مراسم بزرگداشت سيد جلال الدين آشتياني (1304 - 1384)

بزرگداشت : شماره 70

زمان : شنبه 20 اسفند ماه سال 1384

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی سید جلال الدین آشتیانی

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقق (رئیس محترم هیأت مدیره ...

آيت الله حاج شيخ هادي نجم آبادي

آيت الله حاج شيخ هادي نجم آبادي
آيت الله حاج شیخ هادی نجم آبادی

 - مراسم بزرگداشت حضرت آيت الله حاج شيخ هادي نجم آبادي

تاريخ برگزاري:  14 مهر ماه سال 1378.
محلّ برگزاري: تهران - تالار اجتماعات انجمن.

سخنرانان مراسم: 1- جناب آقاي دكتر محمّدعلي نجم آبادي. 2- جناب حجّت الاسلام والمسلمين حسن...

دکتر علی محمد كاردان

دکتر علی محمد كاردان

 دكتر علی محمد كاردان

مراسم بزرگداشت دكتر علي محمّد كاردان

تاريخ برگزاري: 26 خرداد ماه سال 1382.
محلّ برگزاري: تهران - تالار اجتماعات انجمن.

سخنرانان مراسم: 1- جناب آقاي احمد مسجد جامعي . 2- جناب آقاي دكتر رضا داوري اردكاني. 3- سركار خانم نوش آفرين انصاري. 4...

دكتر حسن تاج بخش

دكتر حسن تاج بخش
مراسم بزرگداشت دكتر حسن تاج بخش (1316 -   )

بزرگداشت: شماره 73

زمان: چهارشنبه 28 تير ماه سال 1385.

مکان: انجمن آثار و مفاخر فرهگی

برگی از زندگی دکتر حسن تاجبخش

سخنرانان مراسم :

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقق (رئیس محترم هیأت مدیره انجمن آثار و...

دکتر نصرالله پورجوادی

دکتر نصرالله پورجوادی

 

دکتر پورجوادی

 

تاريخ برگزاري: 29 شهريور ماه سال 1383.
محلّ برگزاري: تهران - تالار اجتماعات انجمن.


سخنرانان مراسم:
1- جناب آقاي دكتر ابوالحسن نجفي. 2- جناب آقاي علي اصغر محمّدخاني. 3- جناب آقاي دكتر ناصر تكميل همايون. 4- جناب آقاي سعيد حنايي كاشاني. 5- سركار...

ميرزا حسن رشديه

برنامه مراسم يادبود و تجليل از مقام شامخ علمي و خدمات فرهنگي پير معارف و
بنيان‌گذار اولين مدرسه نوين ايران
مرحوم ميرزا حسن رشديه
زمان: چهارشنبه 30 آبان‌ماه سال 1386             

مکان: انجمن آثارومفاخرفرهنگي

دكتر غلامحسين شكوهي

دكتر غلامحسين شكوهي

 

مراسم بزرگداشت دكتر غلامحسين شكوهي

 

تاريخ برگزاري: 31 ارديبهشت ماه سال 1385

محلّ برگزاري: تهران - تالار اجتماعات انجمن.


سخنرانان مراسم:
1- جناب آقاي دكتر علي محمّد كاردان. 2- جناب آقاي دكتر مرتضي نصفت. 3- جناب آقاي دكتر عبّاس حرّي. 4- سركار خانم دكتر ناهيد...

علامه ابوالحسن شعرانی

علامه ابوالحسن شعرانی
مراسم بزرگداشت علامه ابوالحسن شعرانی (1320 هـ . ق - 1352 هـ . ش)

بزرگداشت : شماره 65

زمان : شنبه 30 مهر ماه سال 1384

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی علامه ابوالحسن شعرانی

 

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقّق (رئیس محترم...

دكتر عبدالرسول خيام پور

دكتر عبدالرسول خيام پور

 

دكتر عبدرالرسول خيام پور

 

مراسم بزرگداشت دكتر عبدالرّسول خيّام پور

تاريخ برگزاري: 30 خرداد ماه سال 1385.
محلّ برگزاري: تهران - تالار اجتماعات انجمن.

سخنرانان مراسم: 1- سركار خانم دكتر ژاله آموزگار. 2- جناب آقاي دكتر حسن احمدي گيوي. 3- جناب آقاي دكتر امير م...

مرحوم شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری

مرحوم شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری

مراسم بزرگداشت مرحوم شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری (ادیب ثانی)

تاریخ برگزاری:28 اردیبهشت ماه 1388

محل برگزاری: تهران- تالار اجتماعات انجمن

استاد حاج محمد آقا نخجواني

استاد حاج محمد آقا نخجواني

 

استاد حاج محمد آقا نخجواني

 

مراسم بزرگداشت استاد حاج محمّد آقا نخجواني

تاريخ برگزاري:  30 بهمن ماه سال 1384.
محلّ برگزاري: تهران - تالار اجتماعات انجمن.

سخنرانان مراسم: 1- جناب آقاي دكتر انوري. 2- جناب آقاي دكتر سيّد محمّد دبير سياقي. 3- جناب آقاي دكتر توف...

دکتر سید جعفر شهیدی

دکتر سید جعفر شهیدی
دکتر سید جعفر شهیدی
مراسم بزرگداشت دکتر سید جعفر شهیدی

تاریخ برگزاری:6 خرداد ماه 1387

محل برگزاری: تهران- تالار اجتماعات انجمن

استاد علی اصغر فقیهی

استاد علی اصغر فقیهی

 

مراسم بزرگداشت شادروان استاد علی اصغر فقیهی

تاریخ برگزاری:29 بهمن ماه 1387

محل برگزاری: تهران- تالار اجتماعات انجمن

استاد احمد بیرشک

استاد احمد بیرشک

 

- مراسم بزرگداشت احمد بيرشك

تاريخ برگزاري: 29 آبان ماه سال 1378.
محلّ برگزاري: تهران - تالار اجتماعات انجمن.


سخنرانان مراسم:
1- جناب آقاي دكتر عطا الله مهاجراني. 2- جناب آقاي دكتر يحيي مافي. 3- جناب آقاي دكتر موسي اكرمي.

پروفسور ویلیام چیتیک

پروفسور ویلیام چیتیک

پروفسور ویلیام چیتیک

مراسم بزرگداشت پروفسور ویلیام چیتیک

 تاریخ برگزاری:25 خرداد ماه 1387

محل برگزاری: تهران- تالار اجتماعات انجمن

دکتر غلامحسین مصاحب

دکتر غلامحسین مصاحب

 

مراسم بزرگداشت دکتر غلامحسین مصاحب (1289 - 1358)

بزرگداشت: شماره 100

زمان : يكشنبه 31 خرداد ماه 1388

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی غلامحسین مصاحب

سخنرانان مراسم:

1- خيرمقدم و سخنان جناب آقای دكتر مهدی محقق (رئيس محترم هيات مديره انجمن آثارومفاخ...

پروفسور محمود حسابی

پروفسور محمود حسابی
مراسم بزرگداشت پروفسور سیّد محمود حسابی (1281-1371 ش)

بزرگداشت : شماره 107

زمان : دوشنبه 24  آبان ماه سال 1389

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی پروفسور سیّد محمود حسابی

سخنرانان و متن سخنرانی مراسم:

1- محمد جواد ادبی (رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهن...

استاد محمد پروین گنابادی

استاد محمد پروین گنابادی

استاد محمد پروین گنابادی

مراسم بزرگداشت استاد محمد پروین گنابادی

تاریخ برگزاری: 9 دی 1386

محل برگزاری: تهران- تالار اجتماعات انجمن

احمد بهمنيار كرمانی

احمد بهمنيار كرمانی
مراسم بزرگداشت استاد احمد بهمنيار كرمانی (1262 - 1334)

بزرگداشت : شماره 67

زمان : سه شنبه 29 آذر ماه سال 1384

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی استاد احمد بهمنیار کرمانی

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقق (رئیس محترم هیأت...

علامه علی اکبر دهخدا

علامه علی اکبر دهخدا

 

علامه علی اکبر دهخدا
مراسم بزرگداشت علامه علی اکبر دهخدا

 

تاریخ برگزاری: 26 فروردین ماه 1386

محل برگزاری: تهران- تالار اجتماعات انجمن

سخنرانان مراسم:

استاد محمد بهمن بيگي

استاد محمد بهمن بيگي

 

استاد محمد بهمن بيگي

 

مراسم بزرگداشت استاد محمّد بهمن بيگي

تاريخ برگزاري:  30 آبان ماه سال 1384.
محلّ برگزاري: تهران - تالار اجتماعات انجمن.

سخنرانان مراسم: 1- سركار خانم توران ميرهادي. 2- جناب آقاي دكتر انصاري. 3- جناب آقاي دكتر حسين شهسواراني. 4- جناب آقا...

مرحوم عبدالرحمن شرفکندی

مرحوم عبدالرحمن شرفکندی
مراسم بزرگداشت مرحوم عبدالرحمن شرفکندی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مرحوم عبدالرحمن شرفکندی
تاریخ برگزاری:

 

بزرگداشت : شماره 12

زمان : 22 شهریور ماه 1379

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی مرحوم عبدالرحمن شرفکندی

سخنرانان  و متن سخنرانی مر...

استاد جلال الدّین همائی

استاد جلال الدّین همائی
مراسم بزرگداشت استاد جلال الدّین همائی (1278 - 1359 هـ . ش)

بزرگداشت : شماره 11

زمان : شنبه 25 تیرماه 1379

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی استاد جلال الدین همائی

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنرانی جناب آقای دکتر مهدی محقّق، رئیس محترم هیأت مد...

محمّد حسن گنجی

مراسم بزرگداشت دکتر محمّد حسن گنجی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمّد حسن گنجی
تاریخ برگزاری: 24خرداد ماه 1379

شهید مرتضی مطهری

شهید مرتضی مطهری
مراسم بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری

 

بزرگداشت : شماره 9

زمان : 31 اردیبهشت ماه سال 1379

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی استاد شهید مرتضی مطهری

سخنرانان  و متن سخنرانی مراسم:

گزارش تصویری از مراسم

فایل PDF کتاب زندگینامه استاد شهید مرتضی مطهری

دکتر عبدالحسین نوایی

مراسم بزرگداشت دکتر عبدالحسین نوایی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر عبدالحسین نوایی
تاریخ برگزاری: 30 فروردین ماه 1379

سید جعفر سجادی

مراسم بزرگداشت دکتر سید جعفر سجادی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر سید جعفر سجادی
تاریخ برگزاری:  9 اسفند ماه 1378

علامه محمّد قزوینی

مراسم بزرگداشت علامه محمّد قزوینی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی علامه محمّد قزوینی 
تاریخ برگزاری: 29 دی ماه 1378

دکتر محمود نجم آبادی

دکتر محمود نجم آبادی
مراسم بزرگداشت دکتر محمود نجم آبادی (1282 - 1379 هـ . ش)

بزرگداشت : شماره 4

زمان : 27 آذر ماه 1378

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی دکتر محمود نجم آبادی  

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقّق، رئیس محترم هیأت مدیره انجمن آ...

دکتر محمّد حسن لطفی

دکتر محمّد حسن لطفی
مراسم بزرگداشت دکتر محمّد حسن لطفی (1298 - 1378 هـ . ش)

بزرگداشت : شماره 3

زمان :  14 آذر ماه 1378

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی  دکتر حسن لطفی

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقّق، رئیس محترم هیأت مدیره انجمن آثار و م...

حاج میرزا ابوالفضل نجم آبادی

مراسم بزرگداشت آیت الله حاج میرزا ابوالفضل نجم آبادی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی آیت الله حاج میرزا ابوالفضل نجم آبادی
تاریخ برگزاری: 31 فروردین ماه 1387

بدیع الزمان فروزانفر

مراسم بزرگداشت استاد بدیع الزمان فروزانفر (88)
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد بدیع الزمان فروزانفر
تاریخ برگزاری: 30بهمن ماه 1386

استاد سیّد محمّد مشکوة

استاد سیّد محمّد مشکوة
مراسم بزرگداشت مرحوم استاد سیّد محمّد مشکوة (1279 ـ 1359ش)

بزرگداشت : شماره 106

زمان : 18 امرداد ماه سال 1389

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی استاد سیّد محمّد مشکوة

سخنرانان  و متن سخنرانی مراسم:

1- محمد جواد ادبی (رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)...

سرکار خانم توران میر هادی

مراسم بزرگداشت سرکار خانم توران میر هادی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی سرکار خانم توران میر هادی
تاریخ برگزاری:28 آبان ماه 1379

حسینعلی راشد

حسینعلی راشد
مراسم بزرگداشت حسینعلی راشد (1248 - 1359)

 

بزرگداشت : شماره 15

زمان : سه شنبه 27 دی ماه سال 1379

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی حسینعلی راشد

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقق (رئیس محترم هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر ...

دکتر فتح الله مجتبایی

دکتر فتح الله مجتبایی
مراسم بزرگداشت استاد دکتر فتح الله مجتبایی (1306 -    )

بزرگداشت : شماره 16

زمان : شنبه 15 بهمن ماه 1379

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی استاد دکتر فتح الله مجتبائی

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان آقای دکتر مهدی محقّق، رئیس محترم هیأت مدیره ...

پروفسور توشی هیکو ایزوتسو

مراسم بزرگداشت پروفسور توشی هیکو ایزوتسو
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور توشی هیکو ایزوتسو
تاریخ برگزاری:20 اسفند ماه 1379

استاد عباس سحاب

استاد عباس سحاب
مراسم بزرگداشت استاد عباس سحاب (1300 - 1379 هـ . ش)

بزرگداشت : شماره 18

زمان : چهارشنبه 29 فروردین ماه 1380

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی استاد عباس سحاب

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقّق، رئیس محترم هیأت مدیره انجم...

دکتر محسن هشترودی

دکتر محسن هشترودی
مراسم بزرگداشت استاد دکتر محسن هشترودی (1286 - 1355 هـ . ش)

بزرگداشت : شماره 19

زمان : شنبه 29 اردی بهشت ماه 1380

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی استاد دکتر محسن هشترودی

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقّق، رئیس محترم ه...

دکتر یحیی ماهیار نوایی

دکتر یحیی ماهیار نوایی
مراسم بزرگداشت مرحوم استاد دکتر یحیی ماهیار نوایی (1291 - 1379 هـ . ش)

بزرگداشت : شماره 20

زمان : شنبه 26 خرداد ماه 1380

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی استاد دکتر یحیی ماهیار نوابی

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقّق، ...

دکتر سید علی موسوی بهبهانی

مراسم بزرگداشت استاد دکتر سید علی موسوی بهبهانی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دکتر سید علی موسوی بهبهانی
تاریخ برگزاری:30 تیر ماه 1380

استاد مجتبی مینوی

مراسم بزرگداشت استاد مجتبی مینوی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مجتبی مینوی
تاریخ برگزاری:24 شهریور ماه 1380

کیومرث صابری فومنی ( گل آقا )

مراسم بزرگداشت زنده یاد کیومرث صابری فومنی ( گل آقا )
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده یاد کیومرث صابری فومنی ( گل آقا )
تاریخ برگزاری:7 شهریور ماه 1384

میرزا محمد علی مدرس تبریزی

مراسم بزرگداشت مرحوم میرزا محمد علی مدرس تبریزی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم میرزا محمد علی مدرس تبریزی
تاریخ برگزاری:28 مهر ماه 1380

مهندس علیقلی بیانی

مراسم بزرگداشت مهندس علیقلی بیانی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مهندس علیقلی بیانی
تاریخ برگزاری:21 آبان ماه 1380

دکتر جواد حدیدی

دکتر جواد حدیدی
مراسم بزرگداشت دکتر جواد حدیدی (1311 - 1381 هـ . ش)

بزرگداشت : شماره 25

زمان : شنبه 29 دی ماه 1380

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی دکتر جواد حدیدی

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقّق، رئیس محترم هیأت مدیره انجمن آثار و ...

دکتر ابراهیم یونسی

مراسم بزرگداشت دکتر ابراهیم یونسی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ابراهیم یونسی
تاریخ برگزاری:20 بهمن ماه 1380

آیت الله شیخ محمد تقی آملی

مراسم بزرگداشت آیت الله شیخ محمد تقی آملی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی آیت الله شیخ محمد تقی آملی
تاریخ برگزاری:18 اسفند ماه 1380

پروفسور سید محمد نقیب العطاس

مراسم بزرگداشت پروفسور سید محمد نقیب العطاس
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور سید محمد نقیب العطاس
تاریخ برگزاری:11 اردی بهشت ماه 1381

دکتر محمود روح الامینی

دکتر محمود روح الامینی
مراسم بزرگداشت دکتر محمود روح الامینی (1307 -    )

بزرگداشت : شماره 29

زمان : شنبه 11 خرداد ماه 1381

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی دکتر محمود روح الامینی

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقّق، رئیس محترم هیأت مدیره انجم...

پروفسور سید امیر حسن عابدی

مراسم بزرگداشت پروفسور سید امیر حسن عابدی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور سید امیر حسن عابدی
تاریخ برگزاری:3 تیر ماه 1381

استاد پرویز شهریاری

استاد پرویز شهریاری
مراسم بزرگداشت استاد پرویز شهریاری (1305 -    )

بزرگداشت : شماره 19

زمان : شنبه 26 مرداد ماه 1381

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی استاد پرویز شهریاری

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقّق، رئیس محترم هیأت مدیره انجمن آثار...

دکتر سید ضیاءالدین سجادی

مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر سید ضیاءالدین سجادی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر سید ضیاءالدین سجادی
تاریخ برگزاری:26 شهریور ماه 1381

دکتر اسدالله آل بویه

مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر اسدالله آل بویه
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر اسدالله آل بویه
تاریخ برگزاری:27 مهر ماه 1381

استاد احمد منزوی

مراسم بزرگداشت استاد احمد منزوی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد احمد منزوی
تاریخ برگزاری:23 آذر ماه 1381

هوشنگ اعلم

مراسم بزرگداشت استاد هوشنگ اعلم
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم
تاریخ برگزاری:23 آبان ماه 1385

استاد حسن حکمت نژاد

مراسم بزرگداشت استاد حسن حکمت نژاد
زندگی نامه و خدمات هنری و فرهنگی استاد حسن حکمت نژاد
تاریخ برگزاری:30 دی ماه 1381

جبار باغچه بان

جبار باغچه بان
مراسم بزرگداشت مرحوم جبار باغچه بان (1264 - 1345 هـ . ش)

بزرگداشت : شماره 36

زمان : 28 بهمن ماه 1381

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی مرحوم جبار باغچه بان  

 

استاد زین العابدین مؤتمن

مراسم بزرگداشت استاد زین العابدین مؤتمن
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد زین العابدین مؤتمن
تاریخ برگزاری:25 اسفند ماه 1381

استاد نذیر احمد

استاد نذیر احمد
مراسم بزرگداشت استاد نذیر احمد (1915م - 1388 هـ . ش)

بزرگداشت : شماره 38

زمان : سه شنبه 16 اردی بهشت ماه 1382

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی استاد نذیر احمد 

سخنرانان و متن سخنرانی مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقّق، رئیس محتر...

دکتر ناصر کاتوزیان

مراسم بزرگداشت دکتر ناصر کاتوزیان
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزیان
تاریخ برگزاری:31 اردی بهشت ماه 1384

استاد سید محمد کاظم عصار

استاد سید محمد کاظم عصار
مراسم بزرگداشت مرحوم استاد سید محمد کاظم عصار تهرانی (1264 - 1353 هـ. ش)
بزرگداشت: شماره 40
زمان: یکشنبه 22 تیر ماه 1382

مکان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی مرحوم استاد سید محمد کاظم عصار تهرانی

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر م...

استاد احمد ترجانی زاده

مراسم بزرگداشت استاد احمد ترجانی زاده
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد احمد ترجانی زاده
تاریخ برگزاری:29 شهریور ماه 1382

دکتر محمد خوانساری

دکتر محمد خوانساری
مراسم بزرگداشت دکتر محمد خوانساری (1300 - 1389)
بزرگداشت: شماره 62
زمان: سه شنبه 31 خرداد ماه 1384
مکان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
برگی از زندگی دکتر محمد خوانساری

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقق (رئیس هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)

2- س...

استاد عبدالحمید بدیع الزمانی کردستانی

استاد عبدالحمید بدیع الزمانی کردستانی
 مراسم بزرگداشت مرحوم استاد عبدالحمید بدیع الزمانی کردستانی

بزرگداشت : شماره 42

زمان : چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1382

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی استاد عبدالحمید بدیع الزمانی کردستانی  

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی مح...

استاد بهاءالدین خرمشاهی

مراسم بزرگداشت استاد بهاءالدین خرمشاهی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد بهاءالدین خرمشاهی
تاریخ برگزاری:27 آبان ماه 1382

دکتر شیرین بیانی

مراسم بزرگداشت دکتر شیرین بیانی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر شیرین بیانی
تاریخ برگزاری:13 دی ماه 1382

حاج میرزا مهدی مدرس آشتیانی

مراسم بزرگداشت مرحوم حاج میرزا مهدی مدرس آشتیانی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حاج میرزا مهدی مدرس آشتیانی
تاریخ برگزاری:23 مهر ماه 1379

دکتر ژاله آموزگار

دکتر ژاله آموزگار
مراسم بزرگداشت دکتر ژاله آموزگار (1318 -     )

بزرگداشت : شماره 45

زمان : چهارشنبه 29 بهمن ماه 1382

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی دکتر ژاله آموزگار

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقّق، رئیس محترم هیأت مدیره انجمن آثار...

پروین اعتصامی

مراسم بزرگداشت پروین اعتصامی
زندگی نامه پروین اعتصامی
تاریخ برگزاری:16 اسفند ماه 1382

حاج شیخ عباسعلی محقق خراسانی

مراسم بزرگداشت مرحوم حاج شیخ عباسعلی محقق خراسانی
زندگی نامه و خدمات مذهبی و فعالیت های سیاسی مرحوم حاج شیخ عباسعلی محقق خراسانی
تاریخ برگزاری:20 اسفند ماه 1382

دکتر فاطمه سیاح

مراسم بزرگداشت دکتر فاطمه سیاح
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر فاطمه سیاح
تاریخ برگزاری:30 فروردین ماه 1383

دکتر حمید فرزام

مراسم بزرگداشت دکتر حمید فرزام
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حمید فرزام
تاریخ برگزاری:12 اردی بهشت ماه 1383

میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله

مراسم بزرگداشت میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله
تاریخ برگزاری:3 خرداد ماه 1383

سید احمد ادیب پیشاوری

مراسم بزرگداشت مرحوم سید احمد ادیب پیشاوری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی سید احمرحوم مد ادیب پیشاوری
تاریخ برگزاری:30 خرداد ماه 1383

نوش آفرین انصاری

مراسم بزرگداشت نوش آفرین انصاری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی نوش آفرین انصاری
تاریخ برگزاری:28 تیر ماه 1383

دکتر اسماعیل حاکمی والا

مراسم بزرگداشت دکتر اسماعیل حاکمی والا
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر اسماعیل حاکمی والا
تاریخ برگزاری:20 مهر ماه 1383

حاج ملّاهادی سبزواری

مراسم بزرگداشت مرحوم حاج ملّاهادی سبزواری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حاج ملّاهادی سبزواری
تاریخ برگزاری:19 آبان ماه 1383

شادروان دکتر غلامحسین یوسفی

مراسم بزرگداشت شادروان دکتر غلامحسین یوسفی

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی

تاریخ برگزاری:14 آذر ماه 1383

دکتر رضا داوری اردکانی

مراسم بزرگداشت دکتر رضا داوری اردکانی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر رضا داوری اردکانی
تاریخ برگزاری:29 دی ماه 1383

آیت الله سید حسن موسوی بجنوردی

مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله سید حسن موسوی بجنوردی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله سید حسن موسوی بجنوردی
تاریخ برگزاری:27 بهمن ماه 1383

استاد بابا صفری

مراسم بزرگداشت مرحوم استاد بابا صفری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد بابا صفری
تاریخ برگزاری:1 بهمن ماه 1384

مستوره کردستانی

مراسم بزرگداشت زنده یاد مستوره کردستانی

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده یاد مستوره کردستانی

تاریخ برگزاری:28 شهریور ماه 1385

عبدالمحمد آیتی

مراسم بزرگداشت دکتر عبدالمحمد آیتی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر عبدالمحمد آیتی
تاریخ برگزاری:26 مهر ماه 1385

دکتر محمد معین

مراسم بزرگداشت شادروان دکتر محمد معین
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر محمد معین
تاریخ برگزاری:31 تیر ماه 1387

سید محمد تقی مصطفوی

مراسم بزرگداشت شادروان سید محمد تقی مصطفوی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان سید محمد تقی مصطفوی
تاریخ برگزاری:15 آذر ماه 1385

سعید نفیسی

سعید نفیسی
مراسم بزرگداشت سعید نفیسی (1274 - 1345)

بزرگداشت : شماره 78

زمان : یکشنبه 24 دی ماه  سال 1385

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی استاد سعید نفیسی

سخنرانان مراسم:

1- خیرمقدم و سخنان جناب آقای دکتر مهدی محقّق (رئیس محترم هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخ...

رشدی راشد

مراسم بزرگداشت استاد رشدی راشد
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد رشدی راشد
تاریخ برگزاری:27 دی ماه 1385

مهدی آذر یزدی

مراسم بزرگداشت استاد مهدی آذر یزدی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مهدی آذر یزدی
تاریخ برگزاری:29 بهمن ماه 1385

عباس حرّی

مراسم بزرگداشت دکتر عباس حرّی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر عباس حرّی
تاریخ برگزاری:15 اسفند ماه 1385

محمد علی موحد

مراسم بزرگداشت دکتر محمد علی موحد
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد علی موحد
تاریخ برگزاری:31 اردی بهشت ماه 1386

آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی

مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی
تاریخ برگزاری:7 مهر ماه 1387

پروفسور عبدالجواد فلاطوری

پروفسور عبدالجواد فلاطوری
مراسم بزرگداشت زنده یاد پروفسور عبدالجواد فلاطوری (1304 - 1375 هـ . ش)

بزرگداشت : شماره 83

زمان : یکشنبه 31 تیر ماه 1386

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی زنده یاد عبدالجواد فلاطوری

سخنرانان مراسم:

1- خيرمقدم و سخنان جناب آقای دكتر مهدی محقّق، رئ...

آیت الله علی دوانی

مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله علی دوانی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله علی دوانی
تاریخ برگزاری:4 مهر ماه 1386

دکتر تاج زمان دانش

مراسم بزرگداشت دکتر تاج زمان دانش
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر تاج زمان دانش
تاریخ برگزاری:28 تیر ماه 1388

شیخ ابوعبدالله زنجانی

مراسم بزرگداشت مرحوم شیخ ابوعبدالله زنجانی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم شیخ ابوعبدالله زنجانی
تاریخ برگزاری:18 بهمن ماه 1388

استاد محمدامین ادیب طوسی

مراسم بزرگداشت مرحوم استاد محمدامین ادیب طوسی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمدامین ادیب طوسی
تاریخ برگزاری:2 اسفند ماه 1388

استاد میرزاجعفر سلطان القرّایی

استاد میرزاجعفر سلطان القرّایی
مراسم بزرگداشت مرحوم استاد میرزاجعفر سلطان القرّایی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد میرزاجعفر سلطان القرّایی
تاریخ برگزاری:6 اردی بهشت ماه 1389

دکتر محمّدامین ریاحی

دکتر محمّدامین ریاحی

مراسم بزرگداشت زنده یاد دکتر محمّدامین ریاحی

بزرگداشت : شماره 105

زمان : 28 اردی‌بهشت ماه سال 1389

مکان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگی از زندگی زنده یاد دکتر محمد امین ریاحی

سخنرانان  و متن سخنرانی مراسم:

گزارش تصویری از مراسم

فایل PDF کتاب زندگینامه زنده یاد ...

استاد سید حسن قاضی طباطبایی

استاد سید حسن قاضی طباطبایی

 

استاد سيد حسين قاضي طباطبائي

 

مراسم بزرگداشت استاد سيّد حسن قاضي طباطبايي

تاريخ برگزاري:  28 تير ماه سال 1384.
محلّ برگزاري: تهران - تالار اجتماعات انجمن.

سخنرانان مراسم: 1- جناب آقاي دكتر جليل مسگرنژاد. 2- جناب آقاي دكتر حسن احمدي گيوي. 3- جناب آقاي دكتر ...

دکتر علی اکبر شعاری نژاد

دکتر علی اکبر شعاری نژاد

مراسم بزرگداشت دکتر علی اکبر شعاری نژاد

 تاریخ برگزاری: دهم شهریور ماه سال 1387

محل برگزاری: تهران- تالار اجتماعات انجمن

 سخنرانان مراسم:

1-جناب آقاي دكتر حسن ملكي

2- سركار خانم توران ميرهادي    3-  جناب آقاي مرتضي مجدفر 4- جنا...

دکتر مهری باقری

دکتر مهری باقری مراسم بزرگداشت دکتر مهر یباقری

تاریخ برگزاری: 21 آبانماه 1387

محل برگزاری: تهران- تالار اجتماعات انجمن

دکتر علی اقبالی

دکتر علی اقبالی

 

مراسم بزرگداشت دکتر علی اقبالی

تاریخ برگزاری:20 اسفند ماه 1387

محل برگزاری: تهران- تالار اجتماعات انجمن

مسیر: بزرگداشت ها