تماس با ما

تماس با انجمن

پست الکترونیکی چاپ
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
نشاني:

ساختمان مرکزی: تهران، خيابان وليعصر (عج)، پل امير بهادر، خيابان سرلشکر علی‌اکبر بشيري، شماره 71

ساختمان شماره 2: تهران، خیابان انقلاب، بین ابوریحان و دانشگاه، ساختمان فروردین، طبقه 4، واحد 14، دفتر فروش

تماس با ما
صندوق پستي:   13345-163
تلفن:  

 021.55374531-3

    021.55380416

دورنگار: 

 021.55374530

021.55366968 

تلفن دفتر فروش:

021.66409101

 

 

تلفن روابط عمومی:

 داخلی 122 و یا 126

دورنگار روابط عمومی:

 داخلی 141

پست الکترونيکي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي:
    پست الکترونيکي

انجمن :

 info @ anjom.ir

 anjomanmafakher @ yahoo.com

 

   
 

 

مسیر: تماس با ما