بایگانی خبر همایش‌ها نوزدهمین نشست تخصصي ساختمان شماره 2 انجمن

نوزدهمین نشست تخصصي ساختمان شماره 2 انجمن

پست الکترونیکی چاپ

anjoman-mafakherنوزدهمین نشست تخصصي انجمن آثار ومفاخر فرهنگی از سلسله نشست‌های «کیمیای خرد» با عنوان «ناصرخسرو» در ساختمان شماره 2 انجمن برگزارمي‌شود.

این نشست با سخنراني جناب آقای دکتر مهدی محبتی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان در روزشنبه 25 دی ماه 1395 از ساعت 17:30 الی 19:30

نشانی: خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و دانشگاه، روبروی سینما سپیده، ساختمان فروردین، طبقه4، واحد 14

مسیر: بایگانی خبر همایش‌ها نوزدهمین نشست تخصصي ساختمان شماره 2 انجمن