بایگانی خبر اخبار سال 1390 انجمن جشنواره علامه حلی(ره) ویژه طلاب استان تهران

جشنواره علامه حلی(ره) ویژه طلاب استان تهران

پست الکترونیکی چاپ

helliاین جشنواره که روز 26 بهمن ماه 1390 ساعت 8 صبح در مجتمع فرهنگی غدیر واقع در بزرگراه بسیج، پل هجرت(تختی)، بلوارهجرت، میدان شهید باکری برگزار می شود، مسئولان، مدیران و معاونان پژوهش مدارس علمیه استان تهران و برخی از بزرگان عرصه تحقیق و پژوهش برگزار حضور خواهند یافت.

حسین گودرزی، دبیر اجرایی جشنواره علامه حلی(ره) استان تهران یکی از اهداف جشنواره علامه حلی(ره)  را تشویق طلاب در امر پژوهش و نیز رفع نیازهای تحقیقی جامعه دانست و گفت: مجموعاً 38 اثر در مرحله نهایی پذیرفته شدند و در میان این آثار 45 اثر شایسته، برای ارزیابی کشوری به معاونت پژوهش حوزه علمیه قم ارسال خواهد شد.

از جمله گرایشهای کلی این جشنواره می توان به تفسیر و علوم قرآنی، علوم حدیث، اخلاق و تربیت، کلام، فقه و حقوق اسلامی، علوم انسانی، تاریخ اسلام و تشیع، اصول فقه، ادبیات، فلسفه و منطق اشاره کرد. همچنین گرایشهای ویژه این مقالات نیز مانند جریان شناسی انحرافات مهدویت و عرفانهای نوظهور، جهاد اقتصادی و اخلاق معیشت و مطالعات زنان اشاره کرد.

آخرین ویرایش: 90/11/25

مسیر: بایگانی خبر اخبار سال 1390 انجمن جشنواره علامه حلی(ره) ویژه طلاب استان تهران