بایگانی خبر اخبار سال 1390 انجمن همایش بزرگداشت مفاخر قرآنی اصفهان برگزار شد.

همایش بزرگداشت مفاخر قرآنی اصفهان برگزار شد.

پست الکترونیکی چاپ

ghoraniانجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به منظور پاسداشت مفاخر قرآنی نشستی را در مورخ 5 آبان ماه سال جاری در شهر اصفهان برگزار کرد.

تجلیل از استاد شکوهنده و استاد وفایی که از دو نسل بوده‌اند و یکی در قید حیات و دیگری در جوار رحمت الهی است، نمونه‌ای برای شناساندن اساتید قرآنی به نسل جوان و گرامیداشت حرکت‌های قرآنی است.

در پایان این مراسم با اهدای لوح یادبود از تلاش‌های استاد شکوهنده و استاد وفایی تقدیر شد.

آخرین ویرایش: 90/8/14

مسیر: بایگانی خبر اخبار سال 1390 انجمن همایش بزرگداشت مفاخر قرآنی اصفهان برگزار شد.