بایگانی خبر معرفی کتاب ابن هندو پزشك و فيلسوف طبرستاني و كتاب مفتاح‌الطّبّ او با مقدمه‌اي دربارة علم پزشكي در اسلام و ايران

ابن هندو پزشك و فيلسوف طبرستاني و كتاب مفتاح‌الطّبّ او با مقدمه‌اي دربارة علم پزشكي در اسلام و ايران

پست الکترونیکی چاپ

ebn-hendoمصحح: مهدى محقق
تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، چاپ اول 1393
تعداد صفحات: 148
قيمت: 100000 ریال

 

 

كتاب حاضر ترجمه و شرح كتاب «مفتاح‌الطب و منهاج‌الطلاب» اثر ابن هندو است که در کتاب بعد از مقدمه، دربارة زندگی‌نامه ابن هندو مطالبی ذکر شده که عبارات آغازین آن چنین است: «ابوالفرج علی بن الحسین بن هندو پزشک و فیلسوف و شاعر و نویسنده و ادیب و طنزگوی از دانشمندان معروف نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری بوده است. اصحاب تراجم برخی او را قمی، برخی اهل ری، برخی طبرستانی، برخی از بغداد دانسته‌اند. خاورشناسان او را از تبار هندی دانسته‌اند که این نادرست است بلکه این نسبت از آن جهت است که او اصلاً اهل هندوجان قم بوده است...».
منابع شرح حال ابن هندو و مشخصات آنها بخشی است که در ادامه آمده و بعد هم پرداخته شده به خلاصه و ترجمة کتاب مفتاح الطب که سرفصل‌های آن عبارتند از: علت تألیف کتاب، ابواب کتاب، خلاصة باب اول، خلاصة باب دوم، خلاصة باب سوم، خلاصة باب چهارم، خلاصة باب پنجم، خلاصة باب ششم، خلاصة باب هفتم، خلاصة باب هشتم، خلاصة باب نهم و خلاصة باب دهم.
تعبیرات و تعریفات منطقی و فلسفی و پزشکی کتاب مفتاح الطب بخشی است که ادامه افزوده شده و بخش‌های پایانی کتاب را فهرست مشخصات منابع و مآخذ؛ برخی از کلمات تفسیر شده در کتاب؛ سخنان بزرگان، تشکیل می‌دهند.
 

 

مسیر: بایگانی خبر معرفی کتاب ابن هندو پزشك و فيلسوف طبرستاني و كتاب مفتاح‌الطّبّ او با مقدمه‌اي دربارة علم پزشكي در اسلام و ايران