بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مورخ دانا و پزشک توانا دکتر محمود رفیعی

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مورخ دانا و پزشک توانا دکتر محمود رفیعی

پست الکترونیکی چاپ

Zendeginame-Dr-Mahmood-Rafieiکتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مورخ دانا و پزشک توانا دکتر محمود رفیعی در 241 صفحه و به قیمت 120000ریال توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مهرماه 1394 منتشر شد.

پیش‌گفتار این کتاب به قلم دکتر مهدی محقق است که مؤلف در آن به طور اجمال به شرح حال دکتر محمود رفیعی و ویژگی‌های علمی و اخلاقی او پرداخته است. در ادامه مقالاتی از خود دکتر رفیعی، خانواده وی و پژوهشگرانی که به نوعی با او آشنا یا مرتبط بوده‌اند، آمده است. این مقالات مشتمل است بر:


-    پیش‌گفتار
مهدی محقق    
-    زندگی‌نامه خودنوشت
محمود رفیعی    
-    اهتمام
سید محمدعلی حافظی
-    برای همسرم
فریده حسینی
-    برای پدرم
نسترن رفیعی
-    پزشک خادم فرهنگ     
سیدمحمدحسین قریشی        
-    پزشک همشهری
محمود لطفی       
-    تأسیس مدرسه ملی درمیان(نقش نخبگان محلی در توسعه فرهنگی نواحی روستایی)    
علی یحیایی/مفید شاطری    
-    توسعه فرهنگی بیرجند و دکتر محمود رفیعی
حسین رفیعی فنود      
-    جایگاه دکتر محمود رفیعی در مطالعات تاریخ محلی خراسان جنوبی
زهرا علیزاده بیرجندی/ سمیه پورسلطانی    
-    جوهر معرفت انسانی در صدف جان باورهای نورانی
محمدمهدی ناصح
-    چهل سال دوستی و همکاری
عباس صرّام
-    دکتر محمود رفیعی؛ پزشکی بر بالین فرهنگ خراسان جنوبی
عصمت محمودی
-    کوششی در جهت تبیین جایگاه و نقش دکتر محمود رفیعی در عرصه بیرجندشناسی
فرید قاسملو
-    مردی از تبار فرهنگ و از دیار خراسان جنوبی
سیدمرتضی نوربخش
-    نادره‌مرد
رضا امیدبخش
-    معرفی کتابخانه عمومی- مشارکتی دکتر محمود رفیعی
مریم هاشمی گازار
-    سال‌شمار زندگی و کارنامه دکتر محمود رفیعی
-    اسناد و عکس‌ها
-    فهرست زندگی‌نامه‌ها و تاریخ بزرگداشت‌ها   

مسیر: بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مورخ دانا و پزشک توانا دکتر محمود رفیعی