بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی

پست الکترونیکی چاپ

Zendeginame-Dr-beheshtiکتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی در 342 صفحه و به قیمت 170000ریال توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در آبان‌ماه 1394 منتشر شد.

پیش‌گفتار این کتاب به قلم دکتر مهدی محقق است که مؤلف در آن به طور اجمال به شرح حال شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی و ویژگی‌های علمی و اخلاقی او پرداخته است. در ادامه مقالاتی از خود دکتر بهشتی، خانواده وی و پژوهشگرانی که به نوعی با او آشنا یا مرتبط بوده‌اند، آمده است. این مقالات مشتمل است بر:


-    پیش‌گفتار
مهدی محقق    
-    زندگی‌نامه آیت‌الله شهید دکتر بهشتی
-    قبای امامت بر قامت «امام» یا «امت»
میثم محمدی
-    عصیان علیه نظام قالبی
آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی
-    قلمرو اجبار در حکومت اسلامی
محمدسروش محلاتی
-    نوگرایی دینی در اندیشه سیاسی دکتر بهشتی    
منصور میراحمدی
-    بخشی از درسگفتارهای منتشر نشده شهید دکتر بهشتی درباره «شناخت انسان»
-    عقل و نقل و دلالت‌های معرفتی اندیشه سیاسی شهید بهشتی    
عباس منوچهری
-    شهید بهشتی و لیبرالیسم
سیدعلیرضا حسینی بهشتی
-    شفاعت در قرآن
آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی
-    سال‌شمار زندگی و فهرست توصیفی آثار شهید دکتر بهشتی
-    اسناد و عکس‌ها
-    فهرست زندگی‌نامه‌ها و تاریخ بزرگداشت‌ها

مسیر: بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی