بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد جعفر خمامی‌زاده

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد جعفر خمامی‌زاده

پست الکترونیکی چاپ

zendeginame-ostad-khomamizadehکتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد جعفر خمامی‌زاده در 244 صفحه و به قیمت 120000ریال توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در دی‌ماه 1394 منتشر شد.

پیش‌گفتار این کتاب به قلم دکتر محمدرضا نصیری است که مؤلف در آن به طور اجمال به شرح حال مرحوم استاد جعفر خمامی‌زاده و ویژگی‌های علمی و اخلاقی او پرداخته است. در ادامه مقالاتی از خود استاد خمامی‌زاده و پژوهشگرانی که به نوعی با او آشنا یا مرتبط بوده‌اند، آمده است. این مقالات مشتمل است بر:
-    پیش‌گفتار
محمدرضا نصیری
-    بزرگ‌مرد زمان‌شناس
فیروز فاضلی
-    هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
توفیق هـ. سبحانی
-    استاد جعفر خمامی‌زاده؛ معلّم اخلاق
جعفرشجاع كيهاني
-    انديشمند گيلان‌زمين
محمّدحسن اصغرنيا
-    برش‌هایی از چند خاطره    
هوشنگ عبّاسی
-    تصويرهايی بريده بريده از معلّم شوريدۀ ما    
فرامرز طالبي
-    یاد و خاطرۀ گیلان
رضا نوزاد
-    دو اشتباه بزرگ در تاریخ مطبوعات گیلان    
رضا نوزاد
-    یادی از استاد جعفر خمامی‌زاده
افشین پرتو
-    رشت در درازای تاریخ
افشین پرتو
-    نمونه‌های موردی از وقایع نهضت جنگل به نقل از روزنامۀ جنگل
م.پ.جکتاجی
-    جعفر خمامی‌زاده و ترجمة آثار یاسنت لویی رابینو
طهمورث ساجدی
-    «تألیف» خمامی‌زاده بر پایۀ صورت جراید رابینو
ناصرالدّین پروین
-    «پرسه در متن شعر مدرن گیلکی»
محمّدرسول ساکن نویری
-    شبانه‌روزی مژدهیِ رشت و مدیران آن
محمّدصالح كيهاني
-    یک عمر تلاش فرهنگی
-    65 سال تلاش کتابخانۀ ملّی رشت از 1306 تا 1371
جعفر خمامی‌زاده
-    خطابۀ محمّد باقری در مراسم چهلم آقای خمامی‌زاده
-    سال‌شمار عمر
-    اسناد و عکس‌ها
-    فهرست زندگی‌نامه‌ها و تاریخ بزرگداشت‌ها

مسیر: بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد جعفر خمامی‌زاده