بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد دکتر ساسان سپنتا

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد دکتر ساسان سپنتا

پست الکترونیکی چاپ

zendeginame-dr-sasan-sepantaکتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد دکتر ساسان سپنتا در 212 صفحه و به قیمت 120000ریال توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در بهمن‌ماه 1394 منتشر شد.

پیش‌گفتار این کتاب به قلم دکتر محمدرضا نصیری است که مؤلف در آن به طور اجمال به شرح حال مرحوم استاد دکتر ساسان سپنتا و ویژگی‌های علمی و اخلاقی او پرداخته است. در ادامه مقالاتی از خود استاد سپنتا و پژوهشگرانی که به نوعی با او آشنا یا مرتبط بوده‌اند، آمده است. این مقالات مشتمل است بر:

-    پیش‌گفتار
محمدرضا نصیری
-    مدح تعریف است و...
داریوش سپنتا
-    مطالعات و تحقیقات معتبر استاد سپنتا در فرهنگ موسیقی ایرانی در زمینه نام‌آوری و نان‌آوری نبود
 ارفع اطرایی
-    سپنتا و صفوت
بابک خضرایی
-    به یاد ساسان سپنتا (1393-1313) در فقدان آن دانشمند هنرشناس
علیرضا میرعلینقی
-    ساسان سپنتا، توانمندي از ديار اصفهان
نيلوفر محمدي
-    سپنتا و سه پاره تفردش
اروین صداقت‌کیش
-    سپنتا به روایت سپنتا
ساسان سپنتا
-    در نکوداشت ساسان سپنتا
ساسان فاطمی
-    چند گويشِ مركزىِ ايران    
ساسان سپنتا
-    شنیده‌های حضوری از چند استاد    
ساسان سپنتا
-    تمهیدات اجراییِ تصنیف‌های عارف قزوینی
ساسان سپنتا
-    گفت‌وگو با دکتر ساسان سپنتا
-    مجموعه آثار نفیس؛ خانۀ استاد جلال‌الدین همایی    
ساسان سپنتا
-    فهرست آثار و خدمات دانشگاهی مرحوم دکتر ساسان سپنتا    
-    اسناد و عکس‌ها    
-    فهرست زندگی‌نامه‌ها و تاریخ بزرگداشت‌ها

مسیر: بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد دکتر ساسان سپنتا