بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگي‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم پروفسور عبدالباقی گولپینارلی

زندگي‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم پروفسور عبدالباقی گولپینارلی

پست الکترونیکی چاپ

keabzendeginame-prof-golpinarliکتاب زندگي‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم پروفسور عبدالباقی گولپینارلی در 180 صفحه و به قیمت 100000ریال توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در اسفند‌ماه 1394 منتشر شد.

پیش‌گفتار این کتاب به قلم دکتر محمدرضا نصیری است که مؤلف در آن به طور اجمال به شرح حال مرحوم پروفسور عبدالباقی گولپینارلی و ویژگی‌های علمی و اخلاقی او پرداخته است. در ادامه مقالاتی از خود پروفسور گولپینارلی و پژوهشگرانی که به نوعی با او آشنا یا مرتبط بوده‌اند، آمده است.

مسیر: بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگي‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم پروفسور عبدالباقی گولپینارلی