بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی

پست الکترونیکی چاپ

qazvini1کتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی در 300 صفحه و به قیمت 150000ریال توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فروردین‌ماه 1394 منتشر شد.

پیش‌گفتار این کتاب به قلم دکتر مهدی محقق است که مؤلف در آن به طور اجمال به شرح حال مرحوم آیت‌الله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی و ویژگی‌های علمی و اخلاقی او پرداخته است. در ادامه مقالاتی از خود آیت‌الله رفیعی قزوینی و پژوهشگرانی که به نوعی با او آشنا یا مرتبط بوده‌اند، آمده است.

مسیر: بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت‌الله سیدابوالحسن رفیعی قزوینی