بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگي‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر سید حسن سادات ناصری

زندگي‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر سید حسن سادات ناصری

پست الکترونیکی چاپ

zendeginameh-dr-naseriکتاب زندگي‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر سید حسن سادات ناصری در 222 صفحه و به قیمت 120000ریال توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خردادماه 1395 منتشر شد.

پیش‌گفتار این کتاب به قلم دکتر مهدی محقق است که مؤلف در آن به طور اجمال به شرح حال مرحوم دکتر سید حسن سادات ناصری و ویژگی‌های علمی و اخلاقی او پرداخته است. در ادامه مقالاتی از خود دکتر سادات ناصری و پژوهشگرانی که به نوعی با او آشنا یا مرتبط بوده‌اند، آمده است.

مسیر: بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگي‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر سید حسن سادات ناصری