بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگي‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر مهدی گلشنی

زندگي‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر مهدی گلشنی

پست الکترونیکی چاپ

zendeginameh-dr-golshaniکتاب زندگي‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر مهدی گلشنی در دو مجلد توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در اردیبهشت 1395 منتشر شد.

پیش‌گفتار این کتاب به قلم دکتر مهدی محقق است که مؤلف در آن به طور اجمال به شرح حال دکتر مهدی گلشنی و ویژگی‌های علمی و اخلاقی او پرداخته است. در ادامه مقالاتی از خود دکتر گلشنی و پژوهشگرانی که به نوعی با او آشنا یا مرتبط بوده‌اند، آمده است.
جلد نخست این کتاب به قیمت 170000ریال و جلد دوم به قیمت 220000ریال است

مسیر: بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگي‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر مهدی گلشنی