بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگي‌نامه و خدمات ادبی و فرهنگی بانوی فرهیخته مرحومه سپیده کاشانی

زندگي‌نامه و خدمات ادبی و فرهنگی بانوی فرهیخته مرحومه سپیده کاشانی

پست الکترونیکی چاپ

zendeginameh-marhome-sepideh-kashaniکتاب زندگي‌نامه و خدمات ادبی و فرهنگی بانوی فرهیخته مرحومه سپیده کاشانی در 271 صفحه و به قیمت 130000ریال توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در تیرماه 1395 منتشر شد.

پیش‌گفتار این کتاب به قلم آقای حسین شاکری، قائم‌مقام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی است که مؤلف در آن به طور اجمال به شرح حال مرحومه سپیده کاشانی و ویژگی‌های ادبی، فرهنگی و اخلاقی او پرداخته است. در ادامه مقالاتی از پژوهشگرانی که به نوعی با او آشنا یا مرتبط بوده‌اند، آمده است.

مسیر: بایگانی خبر مروری بر زندگینامه مفاخر زندگي‌نامه و خدمات ادبی و فرهنگی بانوی فرهیخته مرحومه سپیده کاشانی