۞ پیامبر اکرم(ص) :
خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

برچسب : بزرگداشت فردوسی

بیان فردوسی در باب فلسفه و فیلسوفان مضطرب است
دکتر حسن بلخاری در نشست مجازی روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی :

بیان فردوسی در باب فلسفه و فیلسوفان مضطرب است

نشست مجازی روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و ‏با حضور و سخنرانی استادان فلسفه و ادبیات فارسی برگزار شد.‏ دراین نشست مجازی ، حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخرفرهنگی با موضوع فردوسی و فلسفه، میرجلال الدین کزازی چهره ‏ماندگار ادبیات با […]