۞ پیامبر اکرم(ص) :
خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

برچسب : خواجه نصیرالدین طوسی

مراسم بزرگداشت مجازی خواجه نصیرالدین طوسی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌کند

مراسم بزرگداشت مجازی خواجه نصیرالدین طوسی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سه شنبه ۵ اسفندماه ۹۹ مراسم بزرگداشت مجازی خواجه نصیرالدین طوسی فیلسوف، منجم و ریاضیدان برجسته ایرانی را از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار می‌کند.