۞ پیامبر اکرم(ص) :
خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

برچسب : شهر کتاب

دکتر حسن بلخاری با موضوع «غزالی‌ها از منظر شمس تبریزی» سخن می‌گوید
در بیست‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی شمس تبریزی؛

دکتر حسن بلخاری با موضوع «غزالی‌ها از منظر شمس تبریزی» سخن می‌گوید

بیست‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی شمس تبریزی، چهارشنبه یازدهم تیرماه ساعت ۱۶:۰۰ با سخنرانی دکتر حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، به موضوع «غزالی‌ها از منظر شمس تبریزی» اختصاص دارد که به‌صورت مجازی پخش خواهد شد.