۞ پیامبر اکرم(ص) :
خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

برچسب : فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر»

انتشار جدیدترین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر»

انتشار جدیدترین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر»

: دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ جدیدترین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» حاوی گزیده‌ای از مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت عطار نیشابوری، از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ عطار و ابن عربی (تأملی در شرح جامی بر قصیده‌ای از عطار)، ویژگی‌های حکمت ذوقی […]