۞ پیامبر اکرم(ص) :
خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

برچسب : نشست مجازی

مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی «دُرّه میرحیدر»
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در قالب یک برنامه مجازی برگزار می‌کند؛

مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی «دُرّه میرحیدر»

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نشست مجازی بزرگداشت مقام علمی وفرهنگی دره میرحیدر استاددانشگاه تهران و چهره ماندگار جغرافیا را برگزار می‌کند.

نقش فرهنگ در پیشگیری و تثبیت بعد از مداوا
متن کامل سخنان دکتر حسن بلخاری در نشست مجازی « نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر»

نقش فرهنگ در پیشگیری و تثبیت بعد از مداوا

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و باهمکاری شورای فرهنگی اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر» را چهارشنبه ۴ تیرماه۱۳۹۹ از ساعت ۱۵:۰۰ تا۱۷:۰۰ برگزار کرد.

ضرورت تغییر باورهای غلط درباره مواد مخدر
متن کامل سخنان دکتر هومان نارنجی ها در نشست مجازی« نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر»

ضرورت تغییر باورهای غلط درباره مواد مخدر

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و باهمکاری شورای فرهنگی اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر» را چهارشنبه ۴ تیرماه۱۳۹۹ از ساعت ۱۵:۰۰ تا۱۷:۰۰ برگزار کرد.

کنشگران فرهنگی و کاهش استعمال مواد مخدر
متن کامل سخنان دکتر تقی آزاد ارمکی در نشست مجازی« نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر»

کنشگران فرهنگی و کاهش استعمال مواد مخدر

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و باهمکاری شورای فرهنگی اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر» را چهارشنبه ۴ تیرماه۱۳۹۹ از ساعت ۱۵:۰۰ تا۱۷:۰۰ برگزار کرد.

ضرورت اجرای دقیق برنامه‌ کاهش تقاضا
متن کامل سخنان دکتر محمود گلزاری در نشست مجازی« نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر»

ضرورت اجرای دقیق برنامه‌ کاهش تقاضا

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و باهمکاری شورای فرهنگی اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر» را چهارشنبه ۴ تیرماه۱۳۹۹ از ساعت ۱۵:۰۰ تا۱۷:۰۰ برگزار کرد.

استراژی کاهش تقاضا به جای مقابله با عرضه
متن کامل سخنان دکتر علی هاشمی در نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر»

استراژی کاهش تقاضا به جای مقابله با عرضه

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و باهمکاری شورای فرهنگی اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر» را چهارشنبه ۴ تیرماه۱۳۹۹ از ساعت ۱۵:۰۰ تا۱۷:۰۰ برگزار کرد.

نقش رسانه‌ها و نهادهای فرهنگ‌ساز در پیشگیری
گزارش سخنرانی سردار اسکندر مومنی در نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر»

نقش رسانه‌ها و نهادهای فرهنگ‌ساز در پیشگیری

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و باهمکاری شورای فرهنگی اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر» را چهارشنبه ۴ تیرماه۱۳۹۹ از ساعت ۱۵:۰۰ تا۱۷:۰۰ برگزار کرد.

نقش فرهنگ، هنر و رسانه در پیشگیری از مصرف مواد مخدر
متن کامل سخنان دکتر پروین داداندیش در نشست مجازی« نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر»

نقش فرهنگ، هنر و رسانه در پیشگیری از مصرف مواد مخدر

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و باهمکاری شورای فرهنگی اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر» را چهارشنبه ۴ تیرماه۱۳۹۹ از ساعت ۱۵:۰۰ تا۱۷:۰۰ برگزار کرد.

نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر»
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می کند:

نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر»

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری شورای فرهنگی اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست مجازی «نقش فرهنگ در پیشگیری از مصرف مواد مخدر» را چهارشنبه ۴ تیرماه ساعت ۱۵:۰۰ تا۱۷:۰۰ برگزار می‌کند.