۞ پیامبر اکرم(ص) :
خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

برچسب : نوش آفرین انصاری

ضرورت برنامه ریزی دقیق برای زندگی پس از کرونا
فایل گفتار صوتی دکتر نوش آفرین انصاری درباره کرونا خطاب به ملت ایران

ضرورت برنامه ریزی دقیق برای زندگی پس از کرونا

دکتر نوش آفرین انصاری؛ استاد بازنشسته دانشگاه تهران و رئیس شورای کتاب کودک: پس از شیوع کرونا بیشتر افراد در منزل هستند و چقدر خوب است در این ایام برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای زندگی داشته باشیم/ زنان، به خصوص مادران در این دوران، سکاندار اصلی روند برنامه‌ریزی برای امروز و آینده‌اند/ نگاهی به گذشته داشته باشیم، […]