۞ پیامبر اکرم(ص) :
خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

برچسب : همکاری‌های انجمن

فراخوان همایش «هنر و بیماری‌های فراگیر»
پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر منتشر شد:

فراخوان همایش «هنر و بیماری‌های فراگیر»

پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، فراخوان همایش «هنر/کرونا: هنر و بیماری‌های فراگیر» را با مشارکت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر کرد.

برگزاری همایش بزرگداشت سید اشرف‌الدین حسینی قزوینی
برگزاری همایش بزرگداشت سید اشرف الدین حسینی قزوینی با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

برگزاری همایش بزرگداشت سید اشرف‌الدین حسینی قزوینی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همایش بزرگداشت سید اشرف‌الدین حسینی قزوینی (ادیب، شاعر، روزنامه نگار، نویسنده و طنز پرداز عصر مشروطه) را برگزار می‌کند.