۞ پیامبر اکرم(ص) :
خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

برچسب : کاوه خورابه

خيام نسبت واضحی با فلسفه دارد
گزارشی از هم‌اندیشی مجازی «روز ملی حکیم عمر خیام»

خيام نسبت واضحی با فلسفه دارد

هم‌اندیشی مجازی «روز ملی حکیم عمر خیام» یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ، به همت معاونت پژوهشی و روابط‌عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

کرونا و اهمیت رویکرد سیستمی به پدیده‌ها
معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی طی یادداشتی عنوان کرد:

کرونا و اهمیت رویکرد سیستمی به پدیده‌ها

کاوه خورابه معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو گروه موسیقی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران طی یاداشتی درپایگاه اطلاع رسانی این فرهنگستان عنوان کرد: