فایل گفتار صوتی دکتر مهدی حجت درباره کرونا خطاب به ملت ایران

آرامش روح و روان با تامل در جهان درون

دکتر مهدی حجت؛ استاد دانشگاه تهران و عضو هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: باید از فرصت خانه نشینی استفاده کرد و به جای سیرآفاقی به سیر انفسی اهتمام نمود. شایسته است که ملت ایران در این ایام با مطالعه کتب مختلف و تماشای فیلم‌های فاخر از فرصت خود کمال بهره را ببرند. توجه […]

دکتر مهدی حجت؛ استاد دانشگاه تهران و عضو هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: باید از فرصت خانه نشینی استفاده کرد و به جای سیرآفاقی به سیر انفسی اهتمام نمود. شایسته است که ملت ایران در این ایام با مطالعه کتب مختلف و تماشای فیلم‌های فاخر از فرصت خود کمال بهره را ببرند. توجه به جهان درون قطعا روح و جان ما را با آرامش و صبر و استقامت عجین خواهد کرد.

فایل گفتار صوتی دکتر مهدی حجت درباره کرونا خطاب به ملت ایران