آیین رونمایی از دانشنامه معاصر قرآن کریم

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶ رونمایی از دانشنامه معاصر قرآن کریم، سرپرست علمی و سرویراستار دکتر سید سلمان صفوی با حضور دانشمندان و فرهیختگان قرآن پژوهی و ادب فارسی، دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵ در حوزه هنری، تماشاخانه مهر برگزار می‌شود.

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶

daneshnameh moaser ghoran karimرونمایی از دانشنامه معاصر قرآن کریم، سرپرست علمی و سرویراستار دکتر سید سلمان صفوی با حضور دانشمندان و فرهیختگان قرآن پژوهی و ادب فارسی، دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵ در حوزه هنری، تماشاخانه مهر برگزار می‌شود.