ابن‌سینا محور آثار پزشکی جهان

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۲ کتابها و رسالات ابن‌ سینا را در حدود ۲۳۸ مجلد نوشته‌اند. در میان سازندگان تاریخ علوم و معماران کاخ تمدن اسلامی، ابن سینا از چهره‌های آنچنان درخشان و معروف است که او را به واسطه دانایی و احاطه‌اش بر بیشتر رشته‌های علوم، به ویژه فلسفه و منطق و […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۲

ebne-sina

کتابها و رسالات ابن‌ سینا را در حدود ۲۳۸ مجلد نوشته‌اند.

در میان سازندگان تاریخ علوم و معماران کاخ تمدن اسلامی، ابن سینا از چهره‌های آنچنان درخشان و معروف است که او را به واسطه دانایی و احاطه‌اش بر بیشتر رشته‌های علوم، به ویژه فلسفه و منطق و پزشکی و نجوم و ریاضیات و علوم طبیعی، به منزله دایره‌المعارف زنده و گویای عصری که در آن زندگی کرده است، دانسته‌اند و القابی نظیر: حجه‌الحق، شیخ‌الرئیس، نابغه شرق، استاد استادان و امیر پزشکان که از طرف نویسندگان و اهل نظر به او داده شده است، مبیّن جامعیت این حکیم فرزانه است.

کتابها و رسالات ابن‌ سینا را در حدود ۲۳۸ مجلد نوشته‌اند. در حقیقت علم و هنری نیست که این پزشک و فیلسوف بزرگ درباره آن بحث نکرده و کتاب ننوشته باشد. اما با در نظر گرفتن اینکه بیشتر شهرت ابن‌سینا در طب و فلسفه است و کتابهای معروفش نیز کتاب قانون در طب و کتاب شفا در فلسفه است، مولفان در کتاب حاضر آنچه درباره این جهان طبیب و فیلسوف، نویسندگان و تاریخ‌نویسان در آثار خود آورده‌اند، قسمت‌هایی را برگزیده و بدون کوچکترین دخل و تصرفی نقل کرده‌اند.

کتاب ابن‌ سینا محور آثار پزشکی جهان در ۲۰ فصل زیر سامان یافته است: ابوعلی سینا دایره‌المعارف زنده، درمانهای افسانه‌ای بوعلی، اشعار فارسی، اشعار عربی، واژگان پارسی و نمونه خط ابن‌ سینا، معاصران، شاگردان، اخلاق و صفات و مذهب ابن‌سینا، چند داستان درباره ابن‌سینا، بوعلی‌سینا در تاریخ تمدن ویل دورانت و تاریخ…، ابوعلی‌ سینا در تاریخ پزشکی ایران و …، ابوعلی سینا در تاریخ طب در ایران پس از اسلام، ابوعلی‌سینا و پزشکان نامی، تاریخ ادبیات ایران و چند کتاب دیگر، قانون در طب، شرحها و ترجمه قانون و دیگر آثار ابن‌سینا، گزیده‌هایی از درمانهای کتاب قانون در طب، زندگینامه، شخصیت علمی و سالشمار زندگانی ابن‌سینا، آثار ابن‌سینا، نگارش درباره ابن‌سینا و ترجمه و چاپ آثار وی، هزاره ابن‌سینا، جشنها، یادبودها و آرامگاه‌ وی، ابوعلی‌سینا در منابع خارجی، شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا تصویر، فهرست راهنمای آثار ابن‌سینا و نوشته‌ها و سخنرانیهای مربوط به وی، طبقه‌بندی آثار ابن‌سینا و کتابها و مقالاتی که درباره او نوشته شده.

کتاب ابن‌ سینا محور آثار پزشکی جهان نوشته محمدتقی سرمدی و ناصر پویان در ۴۵۶ صفحه به بهای ۲۴۰۰۰۰ ریال از سوی انتشارات سرمدی منتشر شده است.