احمد صدر حاج‌سیدجوادی

عضو شورای انقلاب و از تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران