ادبیات تطبیقی و قلمرو آن

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۸۹ «ادبیات تطبیقی و قلمرو آن» موضوع دهمین نشست از مجموعه سخنرانی‌های مشترک فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد ایران‌شناسی است که با سخنرانی استاد ابوالحسن نجفی، عضو پیوسته و مدیر گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برگزار می‌شود. در دهۀ سوم قرن نوردهم، رشتۀ جدیدی […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۸۹
«Imageادبیات تطبیقی و قلمرو آن» موضوع دهمین نشست از مجموعه سخنرانی‌های مشترک فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد ایران‌شناسی است که با سخنرانی استاد ابوالحسن نجفی، عضو پیوسته و مدیر گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برگزار می‌شود.
در دهۀ سوم قرن نوردهم، رشتۀ جدیدی به نام «ادبیات تطبیقی» در برنامۀ درسی بعضی از دانشگاه‌های جهان قرار گرفت. امروز، پس از گذشت دو قرن، قلمرو این شاخۀ کوچک ادبی چنان گسترش و دامنۀ نفوذی یافته‌ که تقریباً همۀ بخش‌های علوم ادبی را دربرگرفته است. ادبیات تطبیق چه بوده و بر آن چه گذشته‌است؟ و سابقۀ تدریس آن در ایران چگونه بوده‌است؟
ادبیات تطبیقی، سی سال پیش از برنامۀ دانشگاه‌های ما حذف شد. چرا؟ کسی نمی‌داند. آیا اکنون وقت آن نرسیده‌است که این شاخۀ بسیار مهم و بسیار فعال و بارور علوم انسانی که در همۀ دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شود دوباره وارد برنامۀ درسی دانشگاه‌های ما شود؟

زمان: یکشنبه، شانزدهم تیر‌ماه ۸۷ ، ساعت ۱۷ تا ۱۹
مکان: خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران‌شناسی، بنیاد ایران‌شناسی، تالار محتشم