ادبی در همایش بزرگداشت فردوسی

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور گفت: ارزش اصلی شاهنامه به پیام‌های ارزشی و اخلاقی آن و رسوب فرهنگی است که در فرهنگ عامیانه ما باقی می‌گذارد. حجت‌الاسلام محمدجواد ادبی در همایش بزرگداشت آغاز هزاره دوم شاهنامه که در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

hamayeshferdosi

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور گفت: ارزش اصلی شاهنامه به پیام‌های ارزشی و اخلاقی آن و رسوب فرهنگی است که در فرهنگ عامیانه ما باقی می‌گذارد.

حجت‌الاسلام محمدجواد ادبی در همایش بزرگداشت آغاز هزاره دوم شاهنامه که در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، در خصوص جایگاه فردوسی در نگاه ایرانیان اظهار داشت: اگر حافظ، خود ناخودآگاه جمعی ما را تشکیل می‌دهد، فردوسی خودآگاه جمعی ما ایرانیان را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: میان ملیت ایرانی، خود، عدالت‌ورزی و دینداری منشوری را در تعالیم فردوسی می‌بینیم که امروز بیش از هر وقتی قابلیت بهره‌گیری و استفاده برای جامعه را داراست.

ادبی حکیم ابوالقاسم فردوسی را از آرمان‌خواه‌ترین شاعران پارسی زبان برشمرد و اظهار داشت: همین آرمان‌خواهی فردوسی است که امروز به نسلی که در کشاکش فرهنگ جهانی، نوعی چالش درونی را تجربه می‌کند فرصتی می‌دهد تا هویت خود را بازیابی کند.

وی با بیان اینکه امروز ما با عقل ابزاری در تماس هستیم که جوانان و دانشجویان ما را به سمت خودش کشانده است، افزود: بازیابی آنچه فردوسی گفته است تنها به بازیابی زبان او نیست بلکه به بازپروری اندیشه‌های او در دوره‌ای که ما هستیم نیز هست و راهی است برای تعامل بیشتر با جوانانی که به دنبال هویت ایرانی اسلامی خود در قالب نو هستند.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با بیان اینکه داستان قهرمانی سام، زال و رستم است که شاهنامه را بزرگ کرده است، افزود: در ادبیات پهلوی چون اوستا از این زمینه‌های داستانی کمتر سخن به میان می‌آوریم و شاهنامه بیش از آنکه به ادبیات پهلوی وابسته باشد به سنت روایی و پویایی اندیشه شرق وابسته است.

وی با اشاره به اینکه قرن چهارم قرن فلسفه در جهان اسلام است، تصریح کرد: فردوسی به فلسفه بی‌توجه نیست و خردمندی در نگاه فردوسی دو وجه دارد یکی دادگری و دیگری قناعت و شاید برآیند این دو وجه پشتوانه آخرین اندیشی او را فراهم می‌کند.

آخرین ویرایش: ۹۰/۲/۲۸