اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

به منظور تحقق اهداف و وظايف مشروحه ذيل، انجمنی تحت عنوان «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» تأسيس می‌شود:
ماده 1- هدف
معرّفی و بزرگداشت عالمان و متفكّران عرصه فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران و احيا و انتشار آثار ارزنده آنان و همچنين معرّفی آثار فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران و نقش و سهم ايرانيان در اعتلا و ارتقای آن.
ماده 2- رئوس وظايف
الف- تهيه و انتشار زندگی‌نامه عالمان و متفكّرانی كه در اعتلای فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران منشاء اثر بوده‌‏اند و احيای آثار آنان.
ب – برگزاری مجامع تحقيقی و برپائی مراسم بزرگداشت و كمك به ساختن بناهای يادبود و امثال آن و مشاركت مؤثّر در سمينارها، مجامع و نمايشگاه‏‌های فرهنگی مهم ايران و جهان.
ج- تجليل، تشويق و حمايت از پديدآورندگان آثار فرهنگی و علمی ارزنده و همكاری در امر انتخاب كتاب‏‌های برگزيده سال.
د- مبادله اطّلاعات و همكاری با مؤسّسات فرهنگی و كتابخانه‏‌های داخل و خارج كشور در زمينه تهيّه و تكميل فهرست مجموعه‌های نفيس فرهنگی و هنری و كتاب‏ها و نسخ خطّی و تلاش در نشر اين كتاب‏ها و نسخ و تشويق و ترغيب به تحقيق در آثار ارزنده فرهنگ اسلام و ايران.
ﻫ – معرّفی تاريخ فرهنگ اسلام در ايران به ويژه سهم ايرانيان در خدمت به اسلام و تمدّن اسلامی و ميراث اسلام در ايران.
ماده 3- اعضای هيأت امنا
1. رياست جمهوری (رياست عاليه)
2. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی
3. وزير فرهنگ و آموزش عالی
4. سه نفر از استادان و شخصيّت‏‌های دانشگاهی به معرّفی وزير فرهنگ و آموزش عالی و تأييد شورای عالی انقلاب فرهنگی
5. سه نفر از علما و شخصيّت‏‌های فرهنگی و هنری كشور به معرّفی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأييد شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده 4- در مورد تركيب هيأت مديره، منابع مالی و ساير امور انجمن، هيأت امنا در چهارچوب اين مصوّبه به نحو مقتضی اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ماده 5 – اين مصوّبه در5 ماده طّی جلسات بيست و هشتم تا سی و دوم از تاريخ 1365/10/27 تا تاريخ 65/12/09 در شورای فرهنگ عمومی تصويب شده و در جلسات 124 و128 مورّخ 66/06/03 و 66/07/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحاتی به تصويب نهايی رسيد.

ارسال دیدگاه

دیدگاه بسته شده است.