استاد احمد سمیعی گیلانی ۱۰۰ ساله شد

پیر دانای عرصه ادب و ویراستاری ایران، استاد سمیعی گیلانی، گام در یکصدمین سال زندگی پربرکتشان نهاد. شمعِ وجود دانشی مردی چون او همواره روشنگر محفلِ ره جویان طریقتِ دانایی و آگاهی بوده است. بی‌تردید مآثر ماندگار ایشان و وجود پاینده نازنینشان چونان سرچشمه‌ای جوشان به سالیان دراز آهنگ سیرابگر جان مشتاقانِ سپهر ادب و […]


پیر دانای عرصه ادب و ویراستاری ایران، استاد سمیعی گیلانی، گام در یکصدمین سال زندگی پربرکتشان نهاد. شمعِ وجود دانشی مردی چون او همواره روشنگر محفلِ ره جویان طریقتِ دانایی و آگاهی بوده است. بی‌تردید مآثر ماندگار ایشان و وجود پاینده نازنینشان چونان سرچشمه‌ای جوشان به سالیان دراز آهنگ سیرابگر جان مشتاقانِ سپهر ادب و قلم ورزی ایرانیان خواهد بود.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ضمن شادباش و نکوداشت یکصدمین زاد روز استاد سمیعی، سلامت و توفیقات روز افزون ایشان را از خداوند منان مسئلت می‌نماید.

از جمله آثار استاد سمیعی گیلانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
دلدار و دلباخته، ژرژ ساند (ترجمه)، ۱۳۴۵
خیال‌پروری‌های تفرجگر انزواجو، ژان ژاک روسو (ترجمه)، ۱۳۴۵
چیزها، ژرژ پرک (ترجمه)، ۱۳۴۸
ادبیات ساسانی، ۱۳۵۵
داتا گنج‌بخش (زندگی‌نامه و تعالیم شیخ ابوالحسن علی‌بن عثمان هجویری)، شیخ عبدالرشید (ترجمه)، ۱۳۴۹
چومسکی، جان لاینز (ترجمه)، ۱۳۵۷
هزیمت یا شکست رسوای آمریکا، ویلیام لوئیس و مایکل له‌دین (ترجمه)، ۱۳۶۰
ساخت‌های نحوی، نوآم چامسکی (ترجمه)، ۱۳۶۲
آیین نگارش، ۱۳۶۶
دیدرو، پیتر فرانس (ترجمه)، ۱۳۷۳
سالامبو، گوستاو فلوبر (ترجمه)، ۱۳۷۴
شیوه‌نامه دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۷۵
نگارش و ویرایش، ۱۳۷۸