اعضای هیأت مدیره

دکتر مهدی محقق (رئیس هیأت مدیره)

دکتر حسن بلخاری قهی (رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)

دکتر مهدی حجت (عضو)

دکتر اصغر دادبه (عضو)

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی واعظ جوادی (عضو)