امضاء تفاهم نامه بین انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با سازمان استانداردوتحقیقات صنعتی

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۸۹ حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و نظام الدین برزگری، رئیس سازمان استاندارد طی تنظیم تفاهم نامه‌ای  به همکاری های علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، متعهد شدند که مهمترین آنها مشارکت در پاسداشت مفاخر فرهنگ استاندارد و برگزاری مراسم بزرگداشت برای یکی […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۸۹

حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و نظام الدین برزگری، رئیس سازمان استاندارد طی تنظیم تفاهم نامه‌ای  به همکاری های علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، متعهد شدند که مهمترین آنها مشارکت در پاسداشت مفاخر فرهنگ استاندارد و برگزاری مراسم بزرگداشت برای یکی از مفاخر فرهنگ استاندارد در روز ملی کیفیت بود.

این تفاهم نامه با چشم‌انداز ترویج فرهنگ استاندارد، شناسایی مفاخر علمی و فنی، تألیف و ترجمه اسناد، کتب و مدارک علمی تنظیم و به امضاء طرفین رسید.

آخرین ویرایش: ۸۹/۰۷/۲۵