انتخاب دکتر حسن بلخاری به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی هنر و معماری «عتف»

از سوی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دکتر حسن بلخاری به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی هنر و معماری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری «عتف» انتخاب شد. در دومین نشست کمیسیون تخصصی هنر و معماری شورای عالی عتف، دکتر حسن بلخاری به عنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد. براساس این خبر در دومین […]


از سوی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دکتر حسن بلخاری به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی هنر و معماری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری «عتف» انتخاب شد.
در دومین نشست کمیسیون تخصصی هنر و معماری شورای عالی عتف، دکتر حسن بلخاری به عنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد.
براساس این خبر در دومین نشست کمیسیون تخصصی هنر و معماری که در روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۹۹ با حضور اکثریت اعضا به صورت حضوری و مجازی در محل دبیرخانه شورا برگزار شد، اعضا به اتفاق آرا دکتر حسن بلخاری را به عنوان رئیس این کمیسیون برگزیدند.
پس از این انتخاب، دکتر ایمانی خوشخو دبیر این کمیسیون، ضمن برشماری سوابق اجرایی و مدیریتی دکتر بلخاری برای او در مدیریت کمیسیون آرزوی موفقیت کرد.
دکتر بلخاری نیز با تشکر از همه اعضا، خود را خدمتگزار جامعه هنری دانست و برای پیشبرد اهداف این کمیسیون در جهت تعالی هنر کشور تاکید کرد.
گفتنی است، نشست‌های این کمیسیون تازه تاسیس، سه شنبه‌های آخر هر ماه تشکیل می‌شود.