انتشار اولین مجلد از گنجینه های نسخ خطی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ دفتر نخست از گنجینه‌های نسخ خطی نگاشتۀ دکتر حسن انصاری منتشر شد. دفتر نخست از گنجینه‌های نسخ خطی اختصاص به معرفی دست نوشت‌هایی ارزشمند از کتابخانه‌های بزرگ جهان در حوزه علوم اسلامی دارد که اولین کتاب منتشر شده از مجموعه مطالعات ایرانی – اسلامی می‌باشد. از گنجینه‌های نسخ […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۴

ganjine-nosakh-khatiدفتر نخست از گنجینه‌های نسخ خطی نگاشتۀ دکتر حسن انصاری منتشر شد.

دفتر نخست از گنجینه‌های نسخ خطی اختصاص به معرفی دست نوشت‌هایی ارزشمند از کتابخانه‌های بزرگ جهان در حوزه علوم اسلامی دارد که اولین کتاب منتشر شده از مجموعه مطالعات ایرانی – اسلامی می‌باشد.
از گنجینه‌های نسخ خطی مجموعه‌ای از مقالات نسخه شناسانه است که حاصل سالها مطالعه و تحقیق نویسنده دربارۀ نسخ خطی اسلامی محفوظ در برخی از مهم‌ترین کتابخانه‌های جهان است. مقالات و یادداشت‌های این دفتر مربوط به حوزه نسخه‌شناسی است؛ اما در عین حال، بخش عمده‌ای از آنها افزون بر بررسی‌های کتاب شناختی و نسخه شناختی، به تحلیل محتوای شماری از نسخه‌های معرفی شده نیز می‌پردازد؛ از این رو، کتاب حاضر می‌تواند علاوه بر دلبستگان به نسخه‌های خطی و دانش کتابشناسی، دانش پژوهانی را که علاقمند به مطالعه در تاریخ علوم دینی و نیز دانش حدیث، تفسیر و علوم قرآنی، فقه، اصول فقه، کلام و فلسفه اسلامی و فرقه شناسی هستند، مفید افتد.
پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه اصفهان این کتاب را منتشر کرده است.
منبع: بساتین