انتشار جلد نخست دانشنامه فرهنگ مردم

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۷ بهمن ۱۳۹۱ نخستین جلد از دانشنامه فرهنگ مردم به زودی توسط مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی به چاپ خواهد رسید. اولین جلد از مجموعه دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» یک دانشنامه تخصصی فولکلوریک و فرهنگ عامه مردم ایران است و بخش مردم شناسی دانشنامه ایران در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی آماده‌سازی آن […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۷ بهمن ۱۳۹۱

daneshnamemardomiranنخستین جلد از دانشنامه فرهنگ مردم به زودی توسط مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی به چاپ خواهد رسید.

اولین جلد از مجموعه دانشنامه «فرهنگ مردم ایران» یک دانشنامه تخصصی فولکلوریک و فرهنگ عامه مردم ایران است و بخش مردم شناسی دانشنامه ایران در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی آماده‌سازی آن را به عهده دارد.

فرهنگ مادی و معنوی مردم مناطق مختلف ایران در ۲۰ کد طبقه بندی شده‌، بخش‌های مختلف این دانشنامه را تشکیل می‌دهد. باورها و اعتقادات، آداب و رسوم، خوراک، پوشاک، نهادهای مرتبط با مردم شناسی و فرهنگ عامه، بازی و نمایش، هنر و صنایع دستی، موسیقی، ادبیات عامه، طب عامیانه، شخصیت‌ها و صاحبنظران تاثیرگذار در این عرصه، کتاب‌ها و همچنین متن‌های فولکلوریک از جمله این موضوعات و بخش‌ها هستند.

این دانشنامه با ویراستاری ارشد محمد جعفری قنواتی و اصغر کریمی و همکاری نویسندگان و پژوهشگران حوزه فرهنگ عامه منتشر می‌شود.