انتشار جلد ۲۱ فهرست نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۰۱ آذر ۱۳۹۴ مجلد بیست و یک فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران منتشر شد. بیست و یکمین شماره از فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به همت پریسا کرم رضایی در ۹۴۷ صفحه منتشر شد. این فهرست دربر گیرنده ۵۷۲ […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۰۱ آذر ۱۳۹۴

jeld-21-noskhe-khati-markaz-asnad-tehranمجلد بیست و یک فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران منتشر شد.

بیست و یکمین شماره از فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به همت پریسا کرم رضایی در ۹۴۷ صفحه منتشر شد.

این فهرست دربر گیرنده ۵۷۲ مجلد نسخه خطی از شماره ۱۱۰۵۱ تا ۱۱۶۲۲ کتب خطی کتابخانه مرکزی است. این مجموعه شامل نسخه های خطی فارسی و عربی و چند نسخه ترکی و اردو است و بیشتر نسخه ها در فاصله زمانی بین سال های ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۸۹ به گنجینه کتابخانه اضافه شده اند.

فهرست حاضر با همکاری کتابخانه مجلس شورای اسلامی با دانشگاه تهران منتشر شده است.

میراث مکتوب