انتشار شماره جدید فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»

دوشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ جدیدترین شماره فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در این شماره از این فصنامه تخصصی، مقالاتی چون ادیب الاسلام قزوینی، تناظری میان دیدگاه‌های والتربنیامین و بیژن الهی درباب ترجمه،گل و گیاه در ده قصیده […]

دوشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

name anjoman43

جدیدترین شماره فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در این شماره از این فصنامه تخصصی، مقالاتی چون ادیب الاسلام قزوینی، تناظری میان دیدگاه‌های والتربنیامین و بیژن الهی درباب ترجمه،گل و گیاه در ده قصیده از دیوان ناصرخسرو، معرفی تذکره مذاکر الاصحاب، ابن سینا و مسورسازی محمول، بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک، نقش گلچین‌های شعری معاصر در جهت دادن ذوق ادبی، تغییر معناهای فعلی در شاهنامه فردوسی و تاثیر عرفان حافظ بر شاعران معاصر با تکیه بر ناصر یزدی منتشر شده‌اند.
فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» با قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه شده و علاقه‌مندان برای تهیه آن می‌توانند با شماره تلفن  ۶۶۴۰۹۱۰۱ و ۵۵۳۷۴۵۳۱ داخلی ۱۰۴ تماس حاصل نمایند.