انتشار فراخوان مقاله «هنر، ادب و اندیشه در دوره غزنویان»

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۲ نشست‌هایی با موضوع بازخوانی فرهنگ و هنر ایران در دوره غزنویان همراه با انتشار فراخوان مقاله «هنر، ادب و اندیشه در دوره غزنویان» از سوی فرهنگستان هنر برگزار می‌شود. معاونت پژوهشی این فرهنگستان طی فراخوانی از اندیشمندان و پژوهشگران دعوت کرده تا با ارسال مقاله و شرکت در سلسله […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۲

honar adab ghaznavian

نشست‌هایی با موضوع بازخوانی فرهنگ و هنر ایران در دوره غزنویان همراه با انتشار فراخوان مقاله «هنر، ادب و اندیشه در دوره غزنویان» از سوی فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

معاونت پژوهشی این فرهنگستان طی فراخوانی از اندیشمندان و پژوهشگران دعوت کرده تا با ارسال مقاله و شرکت در سلسله نشست‌هایی تخصصی به بازخوانی تاریخ هنر ایران بپردازند. نخستین سلسله نشست از این مجموعه به بازخوانی «فرهنگ و هنر ایران در دوره غزنویان» اختصاص دارد.

در نشست تخصصی «معماری و تزیینات وابسته به آن»، وجوه مختلف معماری دوره غزنویان و تزیینات وابسته به آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت

محورهای پژوهشی این نشست شامل سرفصل‌هایی چون «ویژگی‌های معماری و شهرسازی دوره غزنوی»، «فنون و مواد ساختمانی معماری غزنوی»، «تاثیر سنت‌های معماری غزنوی بر معماری غوریان، سلجوقیان و …»، «تزیینات وابسته به معماری در این دوره»، «هنرمندان، استادکاران، حامیان و بانیان آثار معماری» و «مولفه‌ها، عوامل و زمینه‌های شکل دهنده به معماری و شهرسازی این دوره تاریخی» هستند.

زمان برگزاری نشست‌ها، اسفندماه ۹۲ و مهلت ارسال آثار تا ۲۵ آذرماه امسال‌ است

نتایج حاصل از این نشست‌ها به عنوان سند و منبعی علمی و پژوهشی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.