انتشار فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ویژۀ محمد بن زکریای رازی از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

همزمان با پنجم شهریور ماه و روز بزرگداشت حکیم محمد بن زکریای رازی و گرامیداشت روز داروسازی، دوازدهمین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ویژۀ زکریای رازی از سوی انتشارات انجمن منتشر می شود. عناوین مقالات منتشر شده در این شماره عبارتند از: در باب نسبت رازی، ابن سینا و الحاد: دکتر حسن بلخاری قهی؛ […]

همزمان با پنجم شهریور ماه و روز بزرگداشت حکیم محمد بن زکریای رازی و گرامیداشت روز داروسازی، دوازدهمین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ویژۀ زکریای رازی از سوی انتشارات انجمن منتشر می شود.
عناوین مقالات منتشر شده در این شماره عبارتند از: در باب نسبت رازی، ابن سینا و الحاد: دکتر حسن بلخاری قهی؛ بررسی دانشنامۀ پزشکی رازی و تأثیرگذاری گندیشاپوریان بر آن: دکتر محمدابراهیم ذاکر؛ آرای رازی دربارۀ هیولی (ماده) از منظر ناصر خسرو: دکتر غلامحسین رحیمی؛ سی بند فلسفی « رازی»: دکتر پرویز اذکایی(سپیتمان)؛ رازی و اخلاق پزشکی: دکتر محمدحسین ساکت؛ دلالت گری عنوان در آثار زکریای رازی: دکتر حبیب الله عباسی و دکتر زهرا صابری تبریزی؛ رازی در عرصه کفر و دین: دکتر یداله قائم پناه.
فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» به مدیرمسئولی و سردبیری دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت بیست هزار تومان در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.