انتشار «فلسفه فقه» در دو جلد

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ کتاب دو جلدی «فلسفه فقه» به کوشش حسینعلی بای از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. این اثر دو جلدی دربردارنده مقالات علمی و پژوهشی محققان حوزه دین و فلسفه است. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجموعه مقالات دوجلدی «فلسفه فقه» […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۴

enteshar-falsafe-2jeldiکتاب دو جلدی «فلسفه فقه» به کوشش حسینعلی بای از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. این اثر دو جلدی دربردارنده مقالات علمی و پژوهشی محققان حوزه دین و فلسفه است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجموعه مقالات دوجلدی «فلسفه فقه» به کوشش حسینعلی بای، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه منتشر شد.

گردآورنده در قسمتی از مقدمه جلد اول کتاب خود در تعریف «فلسفه فقه» این‌گونه نوشته است: «فلسفه فقه»، از جمله فلسفه‌های مضاف است که در آن به تعریف فقه، تاریخ تطور فقه، ساختار فقه و تقسیم‌بندی آنها، جایگاه فقه، ارتباط فقه با علوم دیگر خصوصاً علم اصول، روش‌شناسی فقه، قلمرو فقه، ماهیت احکام فقهی، مراحل حکم فقهی، انواع حکم (حکم اولی، ثانوی، ثابت و متغیر و…)، رابطه مصالح و مفاسد با احکام، موضوع علم فقه، اهداف فقه، مقدمات علم فقه یا اجتهاد، منابع فقه، حجیت منابع فقه، منطق فهم فقه، شیوه‌ های تفسیر نصوص، متدولوژی تحقیق در اسناد، کاستی‌های فقه و آسیب‌‌شناسی آن، تعریف اجتهاد، عوامل موثر در اجتهاد و… پرداخته می‌شود.»

جلد نخست این کتاب دو جلدی دارای ۲۱ مقاله علمی و پژوهشی یا موضوع فقه و اسلام است. «فلسفه فقه» نوشته رسول نادری، «چیستی فلسفه فقه» اثر جابر توحیدی اقدام و عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی و نیز «فلسفه فقه» اثر ابوالقاسم علیدوست از جمله مقالات منتشر شده در جلد نخست این کتاب است.

از دیگر مقالات منتشر شده در جلد نخست «فلسفه فقه» می‌توان به «گفتمان فلسفه فقه» نوشته عبدالحسین خسروپناه، «جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی – اجتماعی اسلام» به قلم طاهره اسدالهی و «بررسی ساختار فقه» نوشته حسین حسن‌زاده اشاره کرد.

جلد دوم کتاب «فلسفه فقه» نیز دربردانده مقالاتی از محققان و پژوهشگران حوزه دین و فلسفه است. «فقه و فلسفه» نوشته سید احمد میرخلیلی،«گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهیم و تحقق دین» به قلم آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، «استصلاح در فقه امامیه» نوشته ابوالقاسم علیدوست و «درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه» اثر سیف‌الله صرامی از مقالات منتشر شده در جلد دوم این کتاب است.

جلد اول مجموعه مقالات «فلسفه فقه» با قیمت ۴۰ هزار تومان و جلد دوم با قیمت ۳۵ هزار تومان از سوی پژوهشگاه علوم  فرهنگ اسلامی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

ایبنا