انتشار فهرست رساله‌ها، مقاله‌ها و جزوه‌های موجود در گنجینه پژوهشی ایرج افشار

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ عنایت الله مجیدی رئیس کتابخانه مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی از چاپ دو اثر جدید توسط این مرکز خبر داد. مجیدی گفت: چهار مجلد از فهرست مقالات فارسی در زمینه ی ایرانشناسی که بنیانگذار آن استاد ایرج افشار بود، در ماههای آینده به چاپ خواهد رسید. رئیس کتابخانه مرکز […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۲

enayatollahmajidi

عنایت الله مجیدی رئیس کتابخانه مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی از چاپ دو اثر جدید توسط این مرکز خبر داد.

مجیدی گفت: چهار مجلد از فهرست مقالات فارسی در زمینه ی ایرانشناسی که بنیانگذار آن استاد ایرج افشار بود، در ماههای آینده به چاپ خواهد رسید.

رئیس کتابخانه مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی در ادامه گفت: با استفاده از گنجینه ی پژوهشی دکتر افشار که در کتابخانه ی این مرکز موجود است کتابی با عنوان «فهرست رساله ها، مقاله ها و جزوه های موجود در گنجینه پژوهشی ایرج افشار» که مشتمل بر ۵۰۰۰ عنوان است تهیه شده که در آینده ای نزدیک به چاپ می رسد.