انتشار قرآن خطی منسوب به امیرالمومنین (ع)

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ قرآن خطی منسوب به امام علی(ع) با همکاری آستان مقدس امام علی(ع) در نجف اشرف چاپ و منتشر می‌شود. این آستان طرح جدیدی را برای چاپ نسخ خطی اسلامی نفیس با نظارت اداره اوقاف شیعیان عراق آغاز کرده است که در نخستین مرحله آن، نسخه خطی منسوب به […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۳

ghoran-khati-amiralmomenin

قرآن خطی منسوب به امام علی(ع) با همکاری آستان مقدس امام علی(ع) در نجف اشرف چاپ و منتشر می‌شود.

این آستان طرح جدیدی را برای چاپ نسخ خطی اسلامی نفیس با نظارت اداره اوقاف شیعیان عراق آغاز کرده است که در نخستین مرحله آن، نسخه خطی منسوب به امام علی(ع) چاپ می‌شود.

این نسخه از قرآن، نسخه‌ای نادر و در نوع خود بی‌نظیر است و آستان مقدس علوی با هدف عرضه آن برای همه جهانیان، آن را چاپ خواهد کرد.

سید‌صالح الحیدری، رئیس اداره اوقاف شیعیان عراق و ناظر طرح مذکور اظهار کرد: این طرح از اقدامات بسیار مهم برای حفظ تاریخچه و میراث آستان مقدس علوی و جایگاه تاریخی امام علی(ع) در کتابت قرآن کریم است و با این هدف که در اختیار کارشناسان قرار بگیرد، به تعداد زیادی چاپ خواهد شد.

الحیدری در ادامه افزود: نسخه‌های خطی اسلامی نفیس، مشابه نسخه اصلی(از روی نسخه اصلی) چاپ خواهد شد و در آغاز این طرح، نسخ نادر همچون قرآن خطی منسوب به امام علی(ع) که مربوط به قرن اول هجری است، چاپ می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: این نسخه از قرآن پس از چاپ در میان شخصیت‌هایی که از آستان امام علی(ع) بازدید می‌کنند، توزیع می‌شود.

سید‌صالح الحیدری در پایان تأکید کرد: کتاب «مسائل الشیرازیات» مربوط به قرن چهارم هجری – یکی از قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی در آستان مقدس علوی – و همچنین کتاب «المخطوط» شیخ طوسی به خط مؤلف که به سال ۴۶۰ هجری برمی‌گردد، نیز در این طرح به چاپ خواهند رسید.