انتشار مجلّد سوم «در باب ادب تازى»

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۵ مجلّد سوم «در باب ادب تازى»؛ مجموعه مقالات دکتر آذرتاش آذرنوش به کوشش رضوان مسّاح در سه مجلّد (جلد ١ و ٢ تجدید چاپ و جلد ٣ چاپ اوّل ) توسط انتشارات مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامى منتشر شد. در مقدمه کتاب آمده است: از مجموعه مقالات استاد ما، […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۵

enteshar-dar-bab-adab-taziمجلّد سوم «در باب ادب تازى»؛ مجموعه مقالات دکتر آذرتاش آذرنوش به کوشش رضوان مسّاح در سه مجلّد (جلد ١ و ٢ تجدید چاپ و جلد ٣ چاپ اوّل ) توسط انتشارات مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامى منتشر شد.

در مقدمه کتاب آمده است: از مجموعه مقالات استاد ما، جناب‌آقای دکتر آذرتاش آذرنوش، تاکنون مجلدات اول و دوم به نظر علاقه‌مندان رسیده است، و این مجموعه چنان‌که حدس زده می‌شد، بیش از پیش نظرها را به سهم عمدۀ نیاکان ما در ادب تازی جلب کرد. اینک به یاری خداوند، مجلّد سوم از مجموعه مقالات ایشان به نظر اهل فضل می‌رسد. این مجلد مشتمل است بر مقالات استاد در باب موضوعاتی چون قرآن‌پژوهی، واژه‌شناسی و غیره که به صورت فصول جداگانه در فهرست مطالب آمده است. به جهت آسان کردن کار، برای هر سه جلد نمایه‌ای نیز تهیه شده است که کار مراجعه به مطالب را از هر حیث آسان می‌گرداند.
نگارنده در تهیه و تدارک این مجلد نیز از راهنمایی‌های استاد آذرنوش، و لطف و محبت ریاست مرکز جناب‌آقای کاظم موسوی‌بجنوردی برخوردار بوده است؛ چنان‌که ریاست‌‌کتابخانه جناب‌آقای مجیدی و مدیریت انتشارات جناب‌آقای ‌محسن موسوی‌بجنوردی و همکاران ایشان نیز از بذل محبت و همکاری دریغ نورزیدند، و اینک سپاس از همگی ایشان را بر خود فرض می‌داند.