انتشار «نامنامه جغرافیای اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی ایران»؛ ویژه‌نامه بهارستان ایران

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ «نامنامه جغرافیای اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی ایران» ویژه‌نامه دومین شماره مجله بین‌المللی مطالعات و تحقیقات ایرانی «بهارستان ایران» از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد. بررسی و پژوهش در مورد اعلام جغرافیای اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی ایران آن هم بر مبنای اثری همانند […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

namname-joghrafia-ostorei

«نامنامه جغرافیای اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی ایران» ویژه‌نامه دومین شماره مجله بین‌المللی مطالعات و تحقیقات ایرانی «بهارستان ایران» از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

بررسی و پژوهش در مورد اعلام جغرافیای اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی ایران آن هم بر مبنای اثری همانند شاهنامه فردوسی مسئله بسیار پیچیده و مهمی است که تاکنون به گونه‌ای انسجام یافته به آن نپرداخته‌اند. علت اساسی این امر تمنوع و گونه‌گونی بسیار زیادی است که این اعلام در طول تاریخ به دلایل گوناگون به خود پذیرفته‌اند، به کلامی دیگر این تنوع در اسامی و نیز فراموشی و یا تغییر آن در دوره‌های تاریخی بعد سبب می‌شود که پیوسته گذشته‌ی جغرافیایی این مرز و بوم ناشناخته باقی بماند. البته با اینکه علت گوناگونی، دگرگونی و یا فراموشی این اسامی در حوزه‌های سه گانه جغرافیای اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی به گونه‌ای ماهوی متفاوت است، ولی به هرحال نتیجه همانا عدم دستیابی به یک منبع مسجل در جغرافیای دوره‌های گذشته است. (مقدمه، ص۵)
برای اینکه بررسی ویژگی‌های جغرافیای اساطیری شاهنامه در ۷ جلد نخست از جلدهای نه‌گانه‌ی شاهنامه چاپ مسکو، یعنی از کیومرث تا پایان کار اسکندر به نتیجه‌ی مطلوب برسد، پس از پژوهش روی هر مدخل و توجه به ویژگی‌های جغرافیای تاریخی، اسطوره‌ای و حماسی، منابع مربوطه اعم از منابع دوره اسلامی، متون دوره میانه و نیز منابع سامی مورد بررسی و اشاره قرار گرفته است و در پایان این نامنامه نیز فهرست کامل اعلام شاهنامه در ۷ جلد نخست شاهنامه چاپ مسکو جهت آگاهی بیشتر درج شده است و همچنین بنا بر اطلاعات قابل استخراج از متن شاهنامه نقشه‌ای از گستره‌ی جغرافیایی آن به عنوان پیوست آمده است.
این پژوهش که حدوداً بیش از ۱۶۰۰ مدخل اصلی و فرعی را در بر می‌گیرد، مقدمه‌ای است که جهت تدوین دایره‌المعارف جغرافیای اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی ایران تدارک دیده شده است و محور اصلی تکیه بر منابع اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی است و کمتر به توضیح پرداخته است.
این نامنامه ضمیمه دومین شماره بهارستان ایران با پژوهش دکتر سعید عریان از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در ۱۳۰ صفحه منتشر شده است.