انتشار نهمین شماره ادبیات تطبیقی

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۳ شماره ۹ مجله ادبیات تطبیقی،‌ ویژه‌نامه نامه فرهنگستان منتشر و در وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفت. نهمین شمارۀ مجلۀ ادبیات تطبیقی، ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان، به تفکیک مقالات، شامل چکیدۀ هر مقاله و متن کامل آن، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفت. […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۳

adabiat-tatbighiشماره ۹ مجله ادبیات تطبیقی،‌ ویژه‌نامه نامه فرهنگستان منتشر و در وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفت.

نهمین شمارۀ مجلۀ ادبیات تطبیقی، ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان، به تفکیک مقالات، شامل چکیدۀ هر مقاله و متن کامل آن، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفت.
این شماره به بررسی جایگاه ادبیات تطبیقی در جهان اختصاص دارد.
عناوین مقالات و نویسندگان نهمین شمارۀ مجلۀ ادبیات تطبیقی بدین شرح است:
سرمقاله: فراز و نشیب‌های ادبیات تطبیقی در جهان/ علی‌رضا انوشیروانی
چگونگی پیدایش ادبیات تطبیقی/ سوزان باسنت؛ ترجمۀ سعید رفیعی خضری
ادبیّات تطبیقی چیست؟/ زیگبرت پراور؛ ترجمۀ علی‌رضا انوشیروانی و مصطفی حسینی
ادبیات تطبیقی در جهان عرب/ فِریال جَبوری غَزول؛ ترجمۀ سحر غفّاری
ادبیات تطبیقی در روسیه/ بهنام میرزابابازادۀ فومشی، آدینه خجسته‌پور
ایستاده بر مرز: ادبیات تطبیقی در ترکیه/ حیدر خضری
میانجیگری در ترجمه و انتشار ترجمۀ فارسی سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی/ اسماعیل حدّادیان مقدّم؛ ترجمۀ مصطفی حسینی
دومین همایش ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه/ تورج زینی‌وند
کتاب مدفون: گم شدن و بازیابی حماسۀ گیلگمش (دیوید دمراش)/ مصطفی حسینی
جمهوری جهانی ادبیات (پاسکال کازانووا)/ آبتین گلکار
متن کامل این مقالات را از اینجا بخوانید.