انتشار پنجمین شماره دو ماهنامه «مفاخر ماندگار»

شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۸ پنجمین شماره دوماهنامه «مفاخر ماندگار» به مدیرمسئولی حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. در این شماره از این دوماهنامه فرهنگی آثار و گفتارهایی از حسن بلخاری، مهدی محقق، اصغر دادبه، منوچهر صدوقی‌سها، محمدجواد حجتی کرمانی، داود فیرحی، سید علی موسوی گرمارودی، میرجلال‌الدین کزازی، احمد تمیم‌داری، حســین پاینــده، […]

شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۸

enteshar panjomin shomareh domahnameh mafakher mandegar

پنجمین شماره دوماهنامه «مفاخر ماندگار» به مدیرمسئولی حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

در این شماره از این دوماهنامه فرهنگی آثار و گفتارهایی از حسن بلخاری، مهدی محقق، اصغر دادبه، منوچهر صدوقی‌سها، محمدجواد حجتی کرمانی، داود فیرحی، سید علی موسوی گرمارودی، میرجلال‌الدین کزازی، احمد تمیم‌داری، حســین پاینــده، شــیوا دولــت آبــادی، بهرام پروین گنابادی، حمیدرضا اسلامی، سیدمحسن دین پرور، احمدامینی، کاوه خورابه و نادره جلالی منتشر شده است.
همچنین سوژه جلد این مجله این بار به گفت و گوی اختصاصی با مهدی حجت، معاون پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص پیدا کرده است.
دوماهنامه فرهنگی «مفاخر ماندگار» در قطع وزیری با قیمت ۵۰۰۰ تومان به علاقه‌مندان عرضه می‌شود.