انتشار چاپ سوم کتاب «زیبایی‌شناسی در حکمت اسلامی و فلسفه غربی» توسط دانشگاه تهران

شنبه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ چاپ سوم کتاب «زیبایی‌شناسی در حکمت اسلامی و فلسفه غربی»، تألیف حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد. این اثر علمی از ۴ فصل تشکیل شده است که فصل اول  آن شامل تأملی فلسفی در مفاهیم زیبا، زیبایی و […]

شنبه, ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

jeld ketab zibaeishenasi hekmat eslami falsafe gharbi

چاپ سوم کتاب «زیبایی‌شناسی در حکمت اسلامی و فلسفه غربی»، تألیف حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.

این اثر علمی از ۴ فصل تشکیل شده است که فصل اول  آن شامل تأملی فلسفی در مفاهیم زیبا، زیبایی و زیبایی‌شناسی (از فیثاغوریان تا کانت) است. فصل دوم این کتاب درباره زیبایی از منظر حکمای مسلمان(از کندی تا کانت) است و در فصل سوم به نسبت ذوق، لذت و زیبایی از منظر حکمای غربی و مسلمان (با تأکید برآرای غزالی و کانت) پرداخته شده است. در فصل چهارم این اثر نیز به قرآن، سنّت و زیبایی پرداخته شده است. هم‌چنین در این اثر علمی علاوه بر بررسی سیر تفکّرات زیبایی‌شناسی در فرهنگ غرب، رأی فلاسفه مسلمان، رأی بدیع ابن‌هیثم در المناظر (که به تعبیر یکی از اساتید دانشگاه هاروارد، مبسوط‌ترین تعریف زیبایی در تمدن اسلامی است) نسبت ذوق و زیبایی در آرای کانت و غزالی و زیبایی‌شناسی در قرآن و روایات، به نحو تخصصی مورد توجه قرار گرفته‌اند و البته در جهت آشنایی بیشتر خوانندگان و در جهت تتمیم بحث، نظرگاه خاص و ویژه حکمت هندو در باب زیبایی‌شناسی نیز با عنوان رسه به مباحث کتاب افزوده شده است.
مؤلف درمقدمه این کتاب تأکید کرده است که دغدغه بنیادی این گونه پژوهش‌ها تبیین و تدوین اصول و مبانی زیبایی‌شناسی و حکمت هنر اسلامی در تأسیس یک مکتب مدون هنری و زیبایی‌شناسی در تمدن اسلامی است.
چاپ سوم کتاب «زیبایی‌شناسی در حکمت اسلامی و فلسفه غربی» از سوی انتشارات دانشگاه تهران در شمارگان ۲۰۰ نسخه و باقیمت ۳۱هزار تومان به علاقه‌مندان عرضه شده است.