انتشار کتاب «انسان و سرنوشت» به زبان ایتالیایی

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ کتاب «انسان و سرنوشت» اثر شهید مرتضی مطهری (ره) با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در رم به زبان ایتالیایی، ترجمه و منتشر شد. این اثر ارزشمند در قالب طرح حمایت از ترجمه و نشر آثار فارسی به زبان‌های دیگر (TOP) مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۶

enteshar ketab ensan sarneveshtکتاب «انسان و سرنوشت» اثر شهید مرتضی مطهری (ره) با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در رم به زبان ایتالیایی، ترجمه و منتشر شد.

این اثر ارزشمند در قالب طرح حمایت از ترجمه و نشر آثار فارسی به زبان‌های دیگر (TOP) مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مقدمه اکبر قولی، رایزن فرهنگی کشورمان در رُم، منتشر شده است.

بنابر اعلام این خبر، شهید مرتضی مطهری (ره) در این کتاب، در قالب بحثی تطبیقی در خصوص مسأله جبر و اختیار در مکاتب مختلف فلسفی، نقطه نظر شیعی در این خصوص را معرفی کرده است.